Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKahraman, Erol
dc.contributor.authorÜnyılmaz, Burcu
dc.date.accessioned2019-07-22T11:58:17Z
dc.date.available2019-07-22T11:58:17Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/684
dc.description.abstractThe main objective of this study is to investigate if non-native EFL instructors have foreign language listening and speaking anxiety. At the same time, if there is a relationship between these anxieties and self-efficacy of the instructors and if these anxieties differ according to years of teaching experience were investigated. Research data was collected from 100 instructors working at three different universities by means of three different questionnaires. The study was conducted at Adıyaman University, Hasan Kalyoncu University and Gaziantep University. The results revealed that the instructors had a moderate level of foreign language listening and speaking anxiety and there was a moderate positive correlation between self-efficacy and foreign language listening and speaking anxiety. It was also found that foreign language listening and speaking anxiety of the instructors didn't differ according to years of teaching experience.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı ana dili İngilizce olmayan okutmanlarda yabancı dil dinleme ve konuşma endişlerinin var olup olmadığını araştırmaktır. Aynı zamanda bu kaygıların okutmanların öz yeterlilikleriyle bir ilişkisi olup olmadığını ve bu kaygıların öğretmenlik deneyimi yılına göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırma verileri üç farklı üniversitede çalışan 100 okutmandan üç farklı anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma Adıyaman Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi'nde yürütülmüştür. Sonuçlar okutmanların orta seviyede yabancı dil dinleme ve konuşma kaygısına sahip olduğunu ve öz yeterlilikle konuşma kaygısı arasında orta seviyede pozitif bir korelasyon olduğunu ortaya koymuştur. Okutmanların yabancı dil dinleme ve konuşma kaygılarınınsa öğretmenlik deneyimi yılına göre farklılık göstermediği bulunmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmenlik Deneyimi Yılıen_US
dc.subjectİletişim Kaygısıen_US
dc.subjectÖz-Yeterliliken_US
dc.subjectYabancı Dil Konuşma Kaygısıen_US
dc.subjectYabancı Dil Dinleme Kaygısıen_US
dc.subjectCommunication Apprehensionen_US
dc.subjectSelf-Efficacyen_US
dc.subjectYears Of Teaching Experienceen_US
dc.subjectForeign Language Speaking Anxietyen_US
dc.subjectForeign Language Listening Anxietyen_US
dc.titleA study on foreign language teaching anxiety of non-native speakersen_US
dc.title.alternativeAna dili İngilizce olmayanların yabancı dil öğretme kaygısı üzerine bir çalışmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record