Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKöroğlu, Zehra
dc.contributor.authorTüm,Gülden
dc.date.accessioned02.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-02T19:36:23Z
dc.date.available02.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-02T19:36:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1305-578X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/53
dc.description.abstractThis study has been conducted to evaluate the TM usage in the MA theses written by the native speakers (NSs) of English and the Turkish speakers (TSs) of English. The purpose is to compare the TM usage in the introduction, results and discussion, and conclusion sections by both groups’ randomly selected MA theses in the field of ELT between the years 2010 and 2014. The WordSmith Tools 5.0 software is used in order to analyze the data. TMs were analyzed in terms of percentages, frequencies per 1,000 words and they were interpreted by calculating the log-likelihood (LL) value whether there was a significant difference in their usage. The results indicated that the frequencies, and frequencies per 1,000 words of the TM usage in the sections which were investigated of the MA theses of each group were different.en_US
dc.description.abstractBu araştırma anadili İngilizce olan ve olmayanların yüksek lisans tezlerindeki geçiş belirleyicilerinin kullanımını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. İngiliz Dili Eğitimi alanından 2010-2014 yılları arasında her bir gruptan rastgele seçilen yüksek lisans tezlerinin giriş, bulgu ve tartışma, ve sonuç bölümlerindeki geçiş belirleyicilerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Veriler WordSmith 5.0 Metin Analiz Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Geçiş belirleyicilerinin yüzdelikleri, 1,000 kelimedeki frekansları ve kullanımları bakımından anlamlı bir farkın olup olmadığı Log-likelihood (LL) değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Çalışma bulguları, her bir grubun yüksek lisans tezlerinin incelenen bölümlerindeki geçiş belirleyicilerinin kullanım yüzdeliklerinin ve 1,000 kelimedeki frekanslarının farklı olduğunu göstermiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil Bilimen_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.titleA study on metadiscoursive interaction in the MA theses of the native speakers of English and the Turkish speakers of Englishen_US
dc.title.alternativeAna dili İngilizce olan ve olmayanların yüksek lisans tezlerindeki üstsöylemsel etkileşimi üzerine bir çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Language and Linguistic Studiesen_US
dc.contributor.departmentFen Edebiyat Fakültesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage526en_US
dc.identifier.endpage534en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record