Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇetin Argün, Burcu
dc.date.accessioned2020-04-17T11:55:06Z
dc.date.available2020-04-17T11:55:06Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-09
dc.identifier.citationÇetin Argün,Burcu.(2020).Language assessment knowledge of preservice teachers of english as a foreign language.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1350
dc.description.abstractThe significance of language education is undeniable in today's contemporary world and as the boundaries of the countries has become less important, the ability of speaking English gains much importance. Language assessment is one of the key elements of language education and as one the main stakeholders, the assessment knowledge of language teachers is highly essential to implement sound assessment practices and to determine whether the language education is successful or not. Considering these facts, this study aimed to find out the general and skill-based language assessment knowledge level of preservice EFL teachers. Besides, since the only source of the language assessment knowledge of preservice EFL teachers was the Language Testing and Assessment course, it was tried to figure out the opinions about the course. The study adopted a survey-based research method and conducted a questionnaire to collect data, and two open-ended questions were also asked to support the quantitative data. 154 participants involved in the study. The quantitative data was analysed via SPSS programme and the content analysis was made to the responses of open ended questions. The results presented that the language assessment knowledge level of the participants was below average and they were in need of more detailed and comprehensive assessment related training activities and tasks.en_US
dc.description.abstractDil eğitiminin önemi günümüzün çağdaş dünyasında yadsınamaz ve ülkelerin sınırları daha az önemli hale geldikçe, İngilizce konuşma yeteneği de önem kazanmaktadır. Dilde ölçme ve değerlendirme, dil eğitiminin anahtar öğelerinden biridir ve ana paydaşlar olarak, dil öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme bilgisi, güvenilir ölçme ve değerlendirme uygulamak ve dil eğitiminin başarılı olup olmadığını belirlemek için son derece önemlidir. Bu gerçekler göz önüne alındığında, bu çalışma İngilizce öğretmen adaylarının genel ve beceri tabanlı dil ölçme ve değerlendirme bilgi düzeyini bulmayı amaçlamıştır. Ayrıca, İngilizce öğretmen adaylarının dilde ölçme ve değerlendirme bilgilerinin tek kaynağı Dil Ölçme ve Değerlendirme dersi olduğu için, ders hakkındaki görüşleri anlamaya çalışılmıştır. Çalışma, ankete dayalı bir araştırma yöntemi benimsemiş ve veri toplamak için bir anket gerçekleştirilmiştir ve nicel verileri desteklemek için iki açık uçlu sorunun da cevaplandırılması istenmiştir. Çalışmaya 154 katılımcı katılmıştır. Nicel veriler SPSS programı ile analiz edilmiş ve açık uçlu soruların cevaplarına içerik analizi yapılmıştır. Sonuçlar katılımcıların dil değerlendirme bilgi düzeyinin ortalamanın altında olduğunu ve ölçme ve değerlendirmeyle ilgili daha detaylı ve kapsamlı aktivitelere ihtiyaçları olduğunu ortaya koymuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLanguage assessment literacyen_US
dc.subjectLanguage assessment knowledgeen_US
dc.subjectLanguage testing and assessment courseen_US
dc.subjectPreservice EFL teachersen_US
dc.subjectDilde ölçme değerlendirme okur-yazarlığıen_US
dc.subjectDilde ölçme değerlendirme bilgisien_US
dc.subjectAday İngilizce öğretmenlerien_US
dc.titleLanguage assessment knowledge of preservice teachers of english as a foreign languageen_US
dc.title.alternativeingilizce öğretmen adaylarının dilde ölçme değerlendirme bilgisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record