Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSilahtaroğlu Batmaz, Elvin
dc.date.accessioned02.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-02T19:36:29Z
dc.date.available02.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-02T19:36:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2147-3854
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/99
dc.description.abstractTürk Hukuku’nda sürastarya ücretinin mahiyeti doktrinde ağırlıklı olarak kabul edilen görüş uyarınca taşıyanın gemiyi yükleme veya boşaltma limanında fazladan bekletmesinin karşılığı olarak ödenen bir ücrettir. Bununla birlikte Ticaret Kanunu’nun bazı maddelerinde “sürastarya ücreti/parası” terimi sözleşmeden doğan bir ücret anlamının dışında “kanunda öngörülen asgari tazminat miktarı” anlamında da kullanılmaktadır. Kanun’un bazı maddelerinde “tazminat” anlamında kullanılan sürasatarya ücreti/parası teriminin İngiliz Hukuku’ndaki gecikme zararları kavramı ile benzerlik arzedip arzetmediği meselesi makalemizin konusunu teşkil etmektedir. Bu amaçla çalışmamızda, Türk Hukuku’nda sürastarya kurumu, niteliği ve gecikmeden doğan zarar kavramları ile ilgili düzenlemeler ele alınacak, böylelikle kavramların İngiliz Hukuku’ndaki anlamları ile Türk Hukuku’ndaki anlamları arasındaki farklar ve benzerlikler ortaya konmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractThe largely accepted view in the jurisprudence of Turkish Law is that demurrage fee is essentially paid in exchange for the carrier keeping the ship at the loading or discharging port in excess of the designated lay time. However certain articles of the Turkish Commercial Code use the term “demurrage charges” as “the minimum amount of damages specified in the law” in addition to its meaning of a contractually arising charge. The question of whether demurrage charges, which is used in certain articles of the Law to mean “damages” is similar to the concept of damages for detention/unliquidated damages under English Law is the subject of our article. To this end, we review the legal framework pertaining to demurrage, its nature and damages for detention, thereby aiming to review the differences and similarities between the meanings of such concepts under Turkish and English Law.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleSürastarya parası ile gecikme zararları kavramlarının türk ve ingiliz hukuk sistemleri bakımından karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparısatıon of demurrage and damages for detentıon under turkısh and englısh law systemsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage151en_US
dc.identifier.endpage167en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record