Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAka, Belde
dc.contributor.authorToprak, Yeliz
dc.date.accessioned2019-08-23T10:35:45Z
dc.date.available2019-08-23T10:35:45Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/958
dc.description.abstract16 yüzyıl Osmanlı Devleti'nin en parlak devridir. Özellikle Kanûnî Sultan Süleyman'ın saltanat yıllarında devlet siyasî, askerî, ekonomik, sosyal vb. pek çok alanda zirveye ulaşmıştır. Bu durum hiç şüphesiz edebiyata da yansımış ve Divan şiiri bu dönemde üstat şairlerini yetiştirmiştir. Kanûnî Sultan Süleyman'ın lütuf ve ihsanlarına nail olan şairlerden başlıcaları Hayâlî, Bâkî ve Taşlıcalı Yahyâ'dır. Bu tezde, adı geçen şairlerin divanlarında yer alan değerli taşlardan hareketle başta Kanûnî devri olmak üzere 16. yüzyılın zenginliğinin divan şiirine nasıl yansıdığı sorusuna cevap aranmıştır. Söz konusu divanlarda hangi değerli taşların bulunduğu, bu değerli taşlarla kurulan tamlamalar, ilişkilendirildikleri unsurlar seçilen şiir ve beyitler yoluyla araştırılmıştır. Ayrıca tezde, bu divanlarda yer alan değerli taşların kullanım sıklıkları ve kazandıkları farklı anlamlarda incelenmiştir. Çalışmaya redifi değerli taşlarla kurulmuş şiirler de dâhil edilmiştir. Böylece metin merkezli bu tezde "şair-patron" ilgisi de dikkate alınarak, 16. yüzyıldaki ihtişamın Divan şiirine etkisi Hayâlî, Bâkî ve Taşlıcalı Yahyâ divanlarında yer alan değerli taşlar yoluyla ortaya konmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: 16. yüzyıl, Kanûnî Sultan Süleyman, Hayâlî, Bâkî, Taşlıcalı Yahyâ, değerli taşlar.en_US
dc.description.abstract16 th century was the most brilliant term of the Ottoman Empire Especially during the reing of Kanûnî Sultan Süleyman, the state reached the summit of political, military, economic, social etc. areas. This situation is undoubtedly reflected in literature and Divan poetry raised master poets in this period. The leading poets of Kanûnî Sultan Süleyman's bounty and benevolence were Hayâlî, Bâkî and Taşlıcalı Yahyâ. The answer to the question of how the 16 th century richness reflected to the Divan poetry was first sought in the works of the poets mentioned in this thesis. In which precious stones were found in the divans, the constroctions established with these precious stones, the elements they were associated with were investigated through selected poems and couplets. Also in the thesis, the frequency of usage of precious stones in these divans and their different meanings were examined. Poems built with precious stones were alsoincluded. Thus taking into consideration the interest of the "poet-boss" in this text-centered thesis, the effect of the magnificence of the 16 th centry on the Divan poetry was tried to be revealed through precious stones in the divans of Hayâlî, Bâkî and Taşlıcalı Yahyâ. Keywords: 16 th century, Kanûnî Sultan Süleyman, Hayâlî, Bâkî, Taşlıcalı Yahyâ, precious stones.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeğerli taşlaren_US
dc.subjectTaşlıcalı Yahyâen_US
dc.subjectKanûnî Sultan Süleymanen_US
dc.subject16 yüzyılen_US
dc.subjectBâkîen_US
dc.subjectHayâlîen_US
dc.subject16th centuryen_US
dc.subjectPrecious stonesen_US
dc.subjectTaşlıcalı Yahyâen_US
dc.subjectKanûnî Sultan Süleymanen_US
dc.titleKanûnî devri ihtişamının divan şiirine yansıması (Hayâlî, Bâkî ve Taşlıcalı Yahyâ divanlarında değerli taşlar)en_US
dc.title.alternativeThe reflecti̇on of magni̇fi̇cent Kanûni̇ preod's to the ottoman poetry (The preci̇ous stones i̇n Hayâlî, Bâkî and Taşlıcali Yahyâ)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record