Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHumıston, Kim Raymond
dc.contributor.authorKaya, Mustafa
dc.date.accessioned2019-08-23T08:34:13Z
dc.date.available2019-08-23T08:34:13Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/950
dc.description.abstractÖğrenci başarısını etkileyen birçok etken arasında kaliteli öğretimin ilk sırada gelmesi, ve kaliteli öğretimin de sadece kalifiye öğretmenlerle mümkün olacağından hareketle, eğitim kurumları öğretmenlerinin uzmanlaşması ve mesleki açıdan gelişmesi için bir sisteme şiddetle ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, kısa bir süre önce Gaziantep'te bir vakıf üniversitesinin hazırlık programında geliştirilen ve uygulanan performans yönetim sistemine karşı ilgili kurumdaki okutmanların reaksiyonlarını ölçmektir. Çalışmanın katılımcıları yukarıda belirtilen kurumda çalışan 36 İngilizce okutmanı, 2 mesleki gelişim birimi görevlisi, ve 4 akademik koordinatördür. Veriler, bir reaksiyon ölçeği ve yarı yapılandırılmış mülakat yoluyla toplanmıştır. Reaksiyon ölçeği verileri betimsel olarak analiz edilmiş, mülakat transkriptlerinin de içerik analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçları genel olarak okutmanların sisteme karşı olumlu bir reaksiyon gösterdiklerini ortaya koymuştur. Okutmanların genel olarak sistemi anladıkları, çerçeve programın standartlarını kabullendikleri, denetçileri yeterince kalifiye buldukları, sistemin öğretmenlikleri üzerinde olumlu etkisinin olduğunu düşündükleri, ve bazı noktaları hariç tutarak ve bazı endişelerini eklemek kaydıyla, sistemin geneline karşı olan beğenimlerinin vasatın üzerinde olduğu, anlaşılmıştır. Çalışmanın sonunda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractGiven that among the numerous factors affecting student achievement quality teaching is the leading one, and that quality teaching is only possible by qualified teachers, it is crucial to have a system at educational institutions to have a system to help the teaching staff gain expertise and grow professionally. The purpose of this study was to assess the reactions of the instructors to a recently developed and implemented performance management system at the preparatory program of a foundation university in Gaziantep, Turkey. The participants of the study were 36 EFL instructors, 2 PDC members, and 4 curriculum coordinators working at the aforementioned institution. The data were collected through a reaction scale and semi-structured interviews. The data taken from the reaction scale were analyzed descriptively, and content analysis was done for the interviews. The results of the study indicated that the reactions of the instructors toward the system were positive in general. It was clear that the instructors had overall understanding of the system; that they accepted the standards of the framework; that they thought the supervisors were qualified enough; that the system had a positive impact on their teaching; and that their overall favorableness toward the system was above neutral point, with some reservations and concerns. At the end of the study, some suggestions were offered for the weaknesses of the system, which were identified at the study.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPerformans Yönetim Sistemien_US
dc.subjectDeğerlendirme Standart Temellien_US
dc.subjectMesleki Gelişimen_US
dc.subjectReaksiyonen_US
dc.subjectDenetçien_US
dc.subjectDenetimen_US
dc.subjectProfessional Developmenten_US
dc.subjectReactionen_US
dc.subjectStandard-Baseden_US
dc.subjectEvaluationen_US
dc.subjectSupervisoren_US
dc.subjectSupervisionen_US
dc.subjectPerformance Management Systemen_US
dc.titleAssessment of instructor reactions to the performance management system at the preparatory program of a foundation universityen_US
dc.title.alternativeBir vakıf üniversitesi hazırlık programı okutmanlarının performans yönetim sistemine olan reaksiyonlarının ölçülmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record