Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMastı, Ahmet Korhan
dc.contributor.authorEser, Esen
dc.date.accessioned2019-08-22T11:21:23Z
dc.date.available2019-08-22T11:21:23Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/916
dc.description.abstractMakul sürede yargılanma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkını güvence altına alan 6. maddesinin 1. fıkrasında kabul edilen temel bir unsurdur. Bu ilke kişilere, yargılamalarının makul bir süre içerisinde yapılmasını talep etme hakkı tanımaktadır. Son yıllarda ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların ve verilen kararların birçoğu bu ilke ile ilgili olmakla birlikte, verilen aleyhe kararlar ülkemiz adına olumsuzluk yaratmaktadır. Bu olumsuzluğun en aza indirilmesinde 2010 Anayasa Değişikliği ile kabul edilen, kişilere ihlal iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru hakkı etkili olmuştur. ''Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Neticesinde Bireysel Başvuru Yolu'' başlıklı bu çalışmamızın amacı; makul sürede yargılanma hakkına ilişkin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından belirlenen ölçütleri ortaya koymak ve ihlal durumunda 2010 yılından bu yana benimsenen Bireysel Başvuru mekanizmasının hangi temel hak ve özgürlükler konusunda, ne kadar süre içerisinde ve hangi kişilere karşı açık bir yol olduğunu ortaya koymaktır. Zaman kavramının her birey için ne denli önemli olduğu ve kaybının herhangi bir şekilde tazmininin mümkün olmaması, yargılamada makul sürenin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla çalışmamızda makul sürenin her dava ve olay için ayrı ayrı değerlendirilmesi, sürenin tespitinin titizlikle belirlenmesi gerektiğine ve bununla birlikte sürenin aşılmaması ile ilgili ülkemiz için alınabilecek önlemlere de kısaca değinilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe right to a fair trial is an essential element of Article 6. 1 which guarantees the right to a fair trial of the European Convention on Human Rights. This principle grants persons the right to demand that their proceedings be carried out within a reasonable time. Although many of the applications and decisions made to the European Court of Human Rights against our country in recent years have been related to this principle, the unlawful decisions made are negative for our country. This disadvantages are reduced to minimum and the right of individual application to the Constitutional Court has been influenced by the alleged infringement of persons, which was accepted by the 2010 Constitutional Amendment. The objective of our work titled '' Individual Application Road for Violation of Reasonable Treatment ''; to set forth the criteria set by the European Court of Human Rights on the right to a fair trial and to establish on what fundamental rights and freedoms the Individual Application Mechanism has been adopted since 2010 in the event of a violation, The concept of time is very important for every individual, and the fact that compensation for waste of time is not possible in any way clearly reveals the importance of reasonable time in the judicial proceedings. Therefore, we have also briefly addressed the precautions that could be taken for our country regarding the fact that the reasonable wage in our work is assessed separately for each case and event, the determination of the wage must be determined meticulously and the wage should not be exceeded.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdil Yargılanma Hakkıen_US
dc.subjectMakul Sürede Yargılanma Hakkıen_US
dc.subjectBireysel Başvuru Hakkıen_US
dc.subjectRight to Fair Trialen_US
dc.subjectReasonable Right to Treatmenten_US
dc.subjectRight to İndividual Applicationen_US
dc.titleMakul sürede yargılanma hakkının ihlal neticesinde bireysel başvuru yoluen_US
dc.title.alternativeIndividual application road for violation of reasonable treatmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record