Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOkşar, Mustafa
dc.contributor.authorEsendemir, Ferit Deniz
dc.date.accessioned2019-08-22T10:42:44Z
dc.date.available2019-08-22T10:42:44Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/913
dc.description.abstract23 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (682 sayılı OHAL KHK'si) ile, Türkiye Cumhuriyetinde silâhlı olarak genel kolluk görevi icra eden Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatı personelinin tâbi olacağı disiplin rejimi yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda disiplin bakımından 27 Temmuz 2016 tarihli ve 668 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (668 sayılı OHAL KHK'si) yürürlüğe girişine kadar 6413 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'na tâbi olan Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli ile 23 Ocak 2017 tarihli 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye kadar 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na tâbi olan Emniyet personelinin disiplin hükümleri, bir olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesi ile tek çatı altında toplanmıştır. Bu çatıya Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi olan diğer personel de dâhil edilmiştir. Bu çerçevede disiplin mevzuatına pek de alışılmadık biçimde giren 682 sayılı OHAL KHK'sinin henüz yeni bir düzenleme olması ve ilk defa uygulanıyor olması sebebiyle hazırlanan bu çalışmada, 682 sayılı OHAL KHK'sinde öngörülen disiplin cezaları arasında geniş şekilde düzenlenen ve uygulanan cezalardan biri olan meslekten çıkarma cezası, özel çalışma konusu olarak seçilmiştir. Söz konusu cezanın önceden çok benzer şekilde Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü kapsamında ve 6413 sayılı Kanun uyarınca silâhlı kuvvetlerden ayırma cezası adı altında uygulanması neticesi oluşan doktrinsel görüşlere değinilmeye çalışılmış ve yeri geldikçe bu kapsamda verilen ilgili yargı kararlarına temas edilmiştir. Çalışmada esas olarak meslekten çıkarma cezası incelenirken, adı geçen cezaya benzeyen silâhlı kuvvetlerden ayırma cezası ve devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla da yer yer kısa mukayeseler yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractWith Decree Law on Disciplinary Provisions for General Law Enforcement Agencies Number 682 entered into force on 23 January 2017, the disciplinary regime covering the personnel of Police, Jandarma and Coast Guard Agencies that conduct general law enforcement duty in the Republic of Turkey was re-regulated. Accordingly, the personnel of Jandarma and Coast Guard who had been subjected to Turkish Armed Forces Disciplinary Law number 6413 until Decree Law on Measures and Arrangement of Some State Agencies in accordance with the State of Emergency number 668 and dated 27 July 2016 entered into force, and the personnel of Police Department who had been subjected to Police Department Law number 3201 until Decree Law on Disciplinary Provisions for General Law Enforcement Agencies number 682 entered into force were gathered under one roof with a state of emergency law-amending ordinance. Other personnel who work in Police Department, Jandarma and Coast Guard and are subjected to Law No. 657 on Civil Servants were also added under this roof. Within this context, in this study which was prepared since the State of Emergency Decree Law number 682, which was put into effect in accordance with the state of emergency having been declared after coup attempt dated 15-16 July 2016 and entered into disciplinary legislation in an unusual manner, was a new regulation and implemented for the first time, disciplinary action for dismissal from profession, which was regulated the most detailed manner and implemented among disciplinary actions foreseen in Decree Law No 682, was preferred as special study topic. Doctrinal views, which occurred as a result that the subject matter punishment had been implemented similarly under the name of dismissal from armed forces in accordance with the Law no 6413 and Discipline Regulation of Police Department, were tried to be referred and the respective judicial verdicts were spoken in this study. While punishment to dismissal from profession was basically studied, similar punishments of dismissal from armed forces and civil servant were compared briefly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDisiplin Cezasıen_US
dc.subjectMeslekten Çıkarmaen_US
dc.subjectGenel Kolluken_US
dc.subjectJandarmaen_US
dc.subjectEmniyeten_US
dc.subjectSahil Güvenliken_US
dc.subjectDisciplinary Actionen_US
dc.subjectDismissal from Professionen_US
dc.subjectGeneral Law Enforcement Agencyen_US
dc.subjectJandarmaen_US
dc.subjectPolice Departmenten_US
dc.subjectCoast Guarden_US
dc.title682 sayılı genel kolluk disiplin hükümleri hakkında kanun hükmünde kararname çerçevesinde meslekten çıkarma disiplin cezasıen_US
dc.title.alternativeDisciplinary penalty of dismissal from profession in accordance with decree law on disciplinary provisions No.682 for general law enforcement agenciesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record