Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.contributor.authorSaka, İsmail
dc.date.accessioned2019-08-22T09:07:49Z
dc.date.available2019-08-22T09:07:49Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/908
dc.description.abstractBu tez, Bozok Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin genel olarak İngilizce, Türkiye'deki mevcut İngilizce eğitim politikası ve İngilizce öğrenmenin amaçları açısından İngilizceye karşı tutumlarını incelemiştir. Ayrıca çalışma, öğrencilerin üç tutum alanı açısından İngilizceye karşı tutumları arasında isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi alıp almama, ana dili İngilizce olan bir İngilizce öğretmenine sahip olup olmama, fakülte türü, İngilizce ağırlıklı bir lise eğitimi alma ve anne-baba eğitimi gibi etmenlere göre belirgin bir farklılığın olup olmadığını ortaya çıkarmayı ve bu etmenlerin onların tutumları üzerinde etkisi olup olmadığını anlamayı amaçlamıştır. Bu araştırma, altılı Likert ölçeğine uyumlu bir tutum anketi kullanılarak Yozgat Bozok Üniversitesi'ndeki 226 tane birinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Nicel veriler, tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü ANOVA vasıtasıyla SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar öğrencilerin, genel olarak İngilizce ve İngilizce öğrenmenin amaçları bakımından İngilizceye karşı olumlu tutumlara sahip olduklarını ortaya koyarken, Türkiye'deki mevcut İngilizce eğitim politikası açısından İngilizceye karşı tarafsız tutumlara sahip olduklarını göstermektedir. Bulgular, isteğe bağlı hazırlık sınıflarında okumanın ve ana dili İngilizce olan bir İngilizce öğretmenine sahip olmanın birinci sınıf öğrencilerinin genel olarak İngilizce açısından İngilizceye karşı tutumları üzerinde bir etkisi olmadığını gösterirken; öğrencilerin tutumları Türkiye'deki mevcut eğitim politikası ve İngilizce öğrenmenin amaçları açısından incelendiğinde, bu etmenlerin İngilizceye karşı tutumları üzerinde etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Bu araştırma ayrıca, fakülte türünün öğrencilerin genel olarak İngilizce ve İngilizce öğrenmenin amaçları bakımından İngilizceye karşı tutumları üzerinde bir etmen olmadığını bulurken, Türkiye'deki mevcut İngilizce eğitim politikası açısından İngilizceye yönelik tutumları üzerinde bir etmen olduğunu bulmaktadır. İngilizce ağırlıklı bir lisede eğitim görmenin, öğrencilerin bu üç tutum alanı açısından İngilizceye karşı tutumlarını etkilemediği de anlaşılıyor. Son olarak, öğrencilerin anne baba eğitimine göre, öğrencilerin genel olarak İngilizce açısından İngilizceye yönelik tutumları değişiklik gösteriyor, ama Türkiye'deki mevcut İngilizce eğitim politikası ve İngilizce öğrenmenin amaçları bağlamında İngilizceye karşı tutumları değişmemektedir. Çalışma İngilizce politikasını belirleyenler ve İngilizce öğretmenleri için bazı çıkarımlar elde etmiştir ve ileriki araştırmalar için birkaç öneride bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis thesis investigated Bozok University freshman students' attitudes towards English in terms of English in general, the current English education policies of Turkey and the purposes for learning English. In addition, it purposed to find out whether there is any significant difference in the attitudes of students towards English in respect to three attitude domains according to some factors such as having and not having optional English preparatory education, having native or non-native English teachers, faculty type, having English intensive high school education and parents' education, and to understand whether these factors have an effect on their attitudes. The research was conducted with 226 freshman students at Bozok University in Yozgat utilising a survey design with a 6-point Likert type attitude questionnaire. The quantitative data were analysed via descriptive statistics, Independent Samples T- test and one-way ANOVA using SPSS. The results reveal that students have positive attitudes towards English in terms of English in general and the purposes for learning English, whereas they have neutral attitudes towards English in terms of the current English education policy in Turkey. The findings also suggest that studying in optional preparatory classes and having a native speaker of English teacher do not have an effect on freshman students' attitudes towards English in terms of English in general, while these factors have an effect on their attitudes towards English when their attitudes are examined with regard to the current English education policies of Turkey and the purposes for learning English. This research further finds that faculty type is not a factor on students' attitudes towards English regarding English in general and the purposes for learning English, whereas it is a factor on their attitudes towards English in respect to the current English education policies of Turkey. It is also understood that having an education at an English intensive high school does not affect students' attitudes towards three attitude domains. Finally, students' attitudes towards English in terms of English in general differ according to their parents' educational background; however, their attitudes towards English regarding the current English education policy in Turkey and the purposes for learning English do not change. The study has some implications for policy makers and English teachers and several suggestions are made for further research.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAttitudesen_US
dc.subjectEnglish Education Policyen_US
dc.subjectPurposes For Learning Englishen_US
dc.subjectOptional English Preparatory Educationen_US
dc.subjectTutumlaren_US
dc.subjectİngilizce eğitim politikasıen_US
dc.subjectİngilizce öğrenmenin amaçlarıen_US
dc.subjectİsteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimien_US
dc.titleAn investigation of freshman students' attitudes towards English at a Turkish universityen_US
dc.title.alternativeBir Türk üniversitesi'ndeki birinci sınıf öğrencilerinin İngilizceye karşı tutumlarının incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record