Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBedir, Hasan
dc.contributor.authorDemir, Özge Kutlu
dc.date.accessioned2019-08-22T07:53:54Z
dc.date.available2019-08-22T07:53:54Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/904
dc.description.abstractSon yıllarda dil sınıfları gitgide gelişen teknolojik cihazlardan faydalanmaya başlamıştır. Bu yüzden teknolojilerle birlikte kullanılabilecek pek çok farklı materyal geliştirilmiştir. Bu çağdaş gelişmelerden faydalanmak için her geçen gün yeni bir materyal geliştirilmektedir. Böyle bir bağlamda, dil öğrencileri de bu materyallerden faydalanmaya başlamıştır. Mevcut çalışmada öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini Web 2.0 araçları ile geliştirmenin yolları aranmaktadır. Çalışma için hazırlık sınıfında okuyan 33 öğrenciye Web 2.0 araçları kullanarak 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmek için iki dönem boyu eğitim verilmiştir. Bu programa göre öğrenciler kendi projelerini geliştirip sundukları Web 2.0 araçlarıyla sınıfta sunmak üzere projeler hazırlamışlardır. Program Bruner'in 5E öğretim modeline göre hazırlanmış (Kivunja, 2015) ve öğrencilerin hazırladığı projeler kayıt altına alınmıştır. Dersin web adresini bir ana platform olarak kullanan öğrenciler işbirlikçi aktivitelerinin sonucu olan projelerini burada paylaşmıştır. Onlar paylaşırken arkadaşları ise onları eleştirel ve yaratıcı düşünmeye yöneltecek yorumlarda bulunmuşlardır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakatlar, sınıf içi gözlemler, bilgisayara karşı tutum ölçeği (Connolly ve ark., 2009) ile işbirliktelik (Intel Teach Program, 2010), eleştirel düşünme (KPM, 2010, akt. Kuong ve ark. 2012), iletişim becerileri (Schreiber ve ark., 2012), yaratıcılık ve eleştirel düşünme (Bedir, 2016) rubrikleri kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin sunumları kaydedilmiş ve 2 bağımsız okutman tarafından da değerlendirilmiştir. Diğer bir veri toplama aracı ise yarı yapılandırılmış mülakatlar ve bir dakika kağıtlarıdır. Sonuçlara göre Web 2.0 araçların kullanımının, eleştirel düşünme becerisi dışındaki 21.yy becerileri gelişiminde 5E çerçevesinde kullanımının uygun olabileceği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractLanguage classes have begun to welcome technological devices with their benefits as a result of the constantly improving technologies. With those technologies, many different materials serving for language teaching have been developed in order to be used in the classrooms. To make use of these contemporary advances, new materials are being developed day by day. In such a context, language learners have also initiated to use those materials. In that sense, the present study seeks to find out the ways to foster 21st century skills with W2.0 tools. For the present study, 33 adult English language learners, who were at the preparatory class of their department, were trained for two terms in order to see the effects of W2.0 tools on 21st century skills. The training program is in line with Bruner's 5Es instructional frame which aims to incorporate Web 2.0 (W2.0) tool as a subset of formal classroom learning (Kivunja, 2015). The program also enables participants to develop and present their own projects in the class. These projects, which were the outcomes of a collaborative activity, were recorded and shared through using a website as a main platform. While the students were sharing the presentations, their classmates also contributed to the website that was designed like a blog via writing comments which made them think in a critical and creative way. As the data collection tools, peer assessment collaboration rubric (Intel Teach Program, 2010), creativity and critical thinking rubric (based on KPM, 2010, cited in Kuong et al. 2012), rubric for communication skills (Schreiber et al., 2012), attitudes towards the use of computers questionnaire (Connolly et al., 2009), Critical Thinking Questionnaire (Bedir, 2016) were used. Furthermore, the presentations that students did in the class were recorded, and they were evaluated by two other independent instructors regarding the 21st century skills development. As another data collection tool, minute papers, semi structured interviews and in class observations were used in order to obtain qualitative data. According to the results, using W2.0 tools presents a viable option to foster 21st century skills except for critical thinking skill for the case of language learners within Bruner's 5Es framework.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject21st century skillsen_US
dc.subjectTurkish adult prep class studentsen_US
dc.subjectWeb 2.0en_US
dc.subject21. yy becerilerien_US
dc.subjectYetişkin Türk hazırlık sınıfı öğrencilerien_US
dc.subjectWeb 2.0 araçlarıen_US
dc.title21st century learning: Integration of web 2. 0 tools in Turkish adult language classroomsen_US
dc.title.alternative21. yüzyılda öğrenme: Web 2.0 araçlarının yetişkin Türk dil sınıflarına entegrasyonuen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record