Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Mustafa
dc.contributor.authorHançer, Çağrı
dc.date.accessioned2019-08-21T10:39:31Z
dc.date.available2019-08-21T10:39:31Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/896
dc.description.abstractTez çalışmamda incelemiş olduğum tutuklular ve hükümlüler hakkında uygulanan disiplin cezaları ve tedbirleri, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda genel olarak birinci kitap ikinci kısım sekizinci bölümde düzenlenmiştir. 5275 Sayılı Kanunun 37. maddesinde disiplin cezalarının niteliği ve uygulama koşulları düzenlenmiş olup 38-44. maddeleri arasında çocuklar haricindeki tutuklular ve hükümlüler hakkında uygulanabilecek olan disiplin cezaları ve bu cezaların hükmedilmesine neden olabilecek eylemler düzenlenmiştir. Kanun koyucu, çocuk tutuklular ve hükümlüler için daha farklı düzenlemeler öngörmüştür. Kanun'un 45. maddesinde çocuk tutuklular ve hükümlüler hakkında uygulanabilecek olan disiplin tedbirleri ile bu tedbirlerin hükmedilmesine neden olabilecek eylemler düzenlenmişken bunun yanı sıra kanunun 46. maddesinde çocuk tutuklular ve hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ve bu yaptırımların uygulanmasına neden olabilecek eylemler düzenlenmiştir. Devamı maddelerde, disiplin soruşturması, disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, disiplin cezalarının infazı ve kaldırılması, yönetim tarafından alınabilecek tedbirler, zorlayıcı araçların kullanılması, ödüllendirme, şikayet ve itiraz konularına ilişkin ortak hükümler yer almaktadır. Tez çalışmamda öncelikle infazın tanımı, infaz sisteminin tarihsel gelişimi ve süjeleri, ardından 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da çocuklar haricindeki tutuklular ve hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları, sonrasında çocuk tutuklu ve hükümlüler için uygulanabilecek disiplin tedbirleri ve cezaları anlatılmış akabinde ise ilgili konularda yeni görüşler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractDisciplinary punishments and measures applied to the prisoners and detainees that I have examined in my thesis work are generally regulated in the First Book, Second Chapter, Part 8, in the Code on Execution of Punishments and Security Measures No. 5275. Nature of disciplinary punishments and the circumstances of their implementation are regulated in Article 37 of the Code No. 5275; and disciplinary punishments that may be imposed on detainees and prisoners other than the children and the actions which could lead to the implementation of these punishments are regulated in the articles between 38 and 44. The legislator has foreseen different regulations for child detainees and prisoners. While Article 45 of the Code regulates disciplinary measures that may be imposed on children detainees and prisoners as well as the actions which could lead to the implementation of these measures, Article 46 of the Code also regulates disciplinary punishments that may be imposed on children detainees and prisoners as well as the actions which could lead to the implementation of these sanctions. The following articles include common provisions on disciplinary proceeding, repetition of the actions requiring disciplinary punishment, execution and removal of disciplinary punishments, measures to be taken by the administration, use of compulsory instruments, rewarding, complaints and objections. Definition of execution, historical development and scenes of the execution system, disciplinary punishments that may be imposed on detainees and prisoners other than the children in the Code on Execution of Punishments and Security Measures No. 5275 as well as the disciplinary measures and punishments that can be implemented for child detainees and prisoners have been introduced in my thesis; and then, new opinions have been presented on the relevant issues.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnfazen_US
dc.subjectDisiplin Cezalarıen_US
dc.subjectTedbiren_US
dc.subjectTutukluen_US
dc.subjectHükümlüen_US
dc.subjectCezaevien_US
dc.subjectExecutionen_US
dc.subjectDisciplinary Punishmenten_US
dc.subjectDisciplinary Measuresen_US
dc.subjectDetaineeen_US
dc.subjectPrisoneren_US
dc.subjectPrisonen_US
dc.title5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı Hakkında kanun'da belirtilen disiplin cezaları ve tedbirlerien_US
dc.title.alternativeDisciplinary punishment and measures specified in the code on execution of punishments and security measures no 5275en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record