Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTarkan, Davut
dc.contributor.authorKahraman, Erol
dc.date.accessioned2019-08-19T13:37:08Z
dc.date.available2019-08-19T13:37:08Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/885
dc.description.abstractBu çalışma, ilk olarak İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde telaffuz, dinleme ve sesli okuma hakkında kısa bilgi vermektedir. Aynı zamanda, bu terimler arasındaki ilişki ve İngilizce kelimelerin telaffuzunda yaşanan güçlüklerin olası kaynakları konularında bilgi verilmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye'de bulunan liselerde yapılan İngilizce kelimelerin telaffuz hatası türlerini ve sebeplerini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, dinleme ve sesli okuma çalışmalarının İngilizce telaffuzu üzerindeki olası etkilerinin de ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada sesbirim(phoneme) üzerinde durulmuş olupsesbirimsel değişkeler (allophones), parçalar üstü özellikler (suprasegmentals) ve diğer yönler genelde dikkate alınmamıştır. Bu çalışma, Atışılanı Anadolu Lisesi'nde okuyan 15'i erkek ve 15'i kız olmak üzere toplam 30 öğrenciye uygulanmıştır. Katılımcılar 10. sınıf öğrencileridir ve yaşları 15 ile 17 arasında değişmektedir. Ders kitabı olarak Milli Eğitim Bakanlığının yürürlüğe koyduğu YesYou Can A1.2 kitabı kullanılmaktadır. Veriler ders kitabının 3., 4. ve 5. ünitelerinde yer alan 5 farklı okuma metininden seçilen 32 kelime ile toplanmıştır. Her bir okuma çalışması için öğrencilerin sesleri kaydedilmiştir. Bu ses kayıtları araştırmacı ve üç İngilizce öğretmeni çalışma arkadaşı tarafından incelenmiştir. Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte çalışılarak tartışılmış ve kararlar verilmiştir. Öğrencilerin telaffuzları üzerindeki etkiyi ortaya çıkarması için, yanlış telaffuz edilen kelimelerin yer aldığı altı adet farklı dinleme etkinliği uygulanmıştır. Bu etkinlikler dinleme ve sesli okuma teknikleri kullanılarak uygulanmıştır. Bu etkinlikler tamamlandıktan sonra, katılımcılar ders kitabında bulunan okuma metinlerini tekrar okumuşlar ve kaydedilen gelişme bu ses kayıtları yardımıyla gözlemlenmiştir. Çalışma sonuçlarının analizi, dinleme ve sesli okuma çalışmaları sırasında bütün öğrencilerin kelimelerin tamamını doğru okuyabilmelerine rağmen, öğrencilerin yarısından fazlasının etkinlikler yapılmadan önce yanlış okudukları çoğu kelimeleri bu etkinlikler yapıldıktan sonra doğru okuyabildiklerini ortaya çıkarmıştır. Çalışma sonuçlarından, dinleme ve sesli okuma etkinliklerinin öğrencilerin telaffuzları üzerinde olumlu bir etki yarattığı açıkça gözlenmiştir. Ayrıca, çalışma sonuçlarından öğrencilerin yanlış telaffuzlarının türleri ve sebepleri de belirlenmiş ve bunların öğrencilerin çoğunda benzerlik gösterdiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmanın Türkiye'deki İngilizce öğretiminin, özellikle de İngilizce telaffuz eğitimi hususunda gelecekteki çalışmalarına yol gösterip katkıda bulunması, öğrencilerin sesletim yanlışlıklarının kaynaklarını bulabilme ve bu yanlışları düzeltme konusunda öğretmenlere yardımcı olması umulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study first gives the brief summary of pronunciation, reading aloud and listening in Teaching English as a Second Language. It clarifies the interrelation between them and describes potential sources of difficulties in pronunciation of English. The aim of the study was to find out the error types and the reasons of pronunciation errors of English in secondary schools of Turkey. The potential effect of listening and reading aloud activities on pronunciation of English was also aimed to reveal by this study. The study focused on the errors that originating from the phonemes while allophones, suprasegmentals and other aspects were generally ignored. The study was carried out at Atışalanı Anatolian High school with a total of 30 participants, 15 of whom are males and 15 females. They were 10th grade students and their ages were between 15 and 17. They used Yes You Can A1.2 as textbook constituted by the Ministry of National Education. The data was collected with 5 different reading texts chosen from 3 units of the book with a total of 32 words to be examined. Voices of 30 students were recorded for each activity. The sound recordings were also examined by the three teachers of English who were the researcher's colleagues. Mispronounced words were discussed and they were determined mutually. Six listening activities containing the mispronounced words were put into practice to reveal the effect of these activities on pronunciation of the students. Listening and reading aloud techniques were used during these practices. After these activities, the participants performed the reading texts again and their developments were observed with the help of the recorded performances. The analysis of the results revealed that more than half of the participants could pronounce most of the words that they had mispronounced before the listening activities although all of the participants could pronounce the words correctly during the repeat after and reading aloud activities. The positive effect of listening and reading aloud activities on pronunciation was evident from the results. The results also revealed the types and reasons of the errors of pronunciation in most of the words as the errors were similar for most of the participants. In conclusion, it is expected that this study will contribute as a guide to further studies of English language especially in the matter of English pronunciation teaching in Turkey and will help English teachers to determine the source of the pronunciation errors and to fix them.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTelaffuz/Sesletimen_US
dc.subjectSesbirimsel Değişkenen_US
dc.subjectDinlemeen_US
dc.subjectSesli Okumaen_US
dc.subjectParçaüstüen_US
dc.subjectParçasalen_US
dc.subjectSesbirimen_US
dc.subjectHataen_US
dc.subjectReading Alouden_US
dc.subjectSegmentalen_US
dc.subjectSuprasegmentalen_US
dc.subjectAllophonesen_US
dc.subjectPronunciationen_US
dc.subjectListeningen_US
dc.subjectPhonemeen_US
dc.subjectErroren_US
dc.titleThe effect of listening to spoken reading exercises on pronunciation in English as a foreign language classes for state secondary school studentsen_US
dc.title.alternativeİngi̇li̇zce'ni̇n yabanci di̇l olarak öğreti̇ldi̇ği̇ devlet li̇seleri̇nde sesli̇ okuma etki̇nli̇kleri̇ni̇ di̇nlemeni̇n genel li̇se öğrenci̇leri̇ni̇n İngi̇li̇zce telaffuzlarina etki̇si̇en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record