Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYumru, Hülya
dc.contributor.authorDemirtaş, Nesrin
dc.date.accessioned2019-08-19T12:51:33Z
dc.date.available2019-08-19T12:51:33Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/880
dc.description.abstractTürkiye'de devlet okullarında İngilizce'nin 11 yıl boyunca zorunlu ders olarak öğretilmesine rağmen, öğrenciler iletişimsel olarak ya da akademik amaçlar anlamında hedeflerine ulaşamamaktadırlar. Bu durumun birçok sebebi olabilir, ama dil yetkinliğine çok etkin bir şekilde katkıda bulunan sözcük öğretiminin yetersizliği sebeplerden biri gibi görünmektedir. Bir İngilizce öğretmeni olarak geçirdiğim yıllar boyunca İngilizce öğretmenlerinin sözcük öğretme yaklaşımları hep dikkatimi çekmiştir. Bu nedenle, bu araştırmada Türkiye'deki devlet orta okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinin Sözcük Öğretme Stratejileri anlayışlarının tespit edilmesi, yararlılık derecesi ve sınıf içi uygulamalar açısından en popüler olan ve pek popüler olmayan stratejilerin bulunması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye'nin Malatya ilinin merkezindeki devlet orta okullarında görev yapan yüz İngilizce öğretmeni yer almıştır. Hem nitel hem de nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları göstermiştir ki, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu yararlı olduğuna inandıkları stratejileri öğretme ortamında uygulamaktadırlar. Bu araştırmada Hafıza stratejilerinin en popüler Sözcük Öğrenme Stratejisi olarak belirmesine karşın; Bilişötesi stratejiler öğrenme bağımsızlığı konusunda daha faydalı olmaktadır. Bu araştırmadaki sonuçlar temel alınarak, öğretmenlerin Bilişötesi stratejiler konusundaki farkındalıklarının artırılmasının öğrenme özerkliğini geliştirecek bir çözüm olacağı söylenebilir.en_US
dc.description.abstractAlthough 11 years of teaching English as a compulsory subject in state schools in Turkey, students can not achieve their goals in terms of communication or academic purposes. There might be a number of reasons for this issue, however, inappropriate vocabulary teaching seems to be one of the reasons despite the fact that it crucially contributes to language proficiency. Through my teaching experience as an EFL teacher, teachers' approach to vocabulary teaching always drew my attention. Therefore, in this research, it was aimed to investigate Turkish secondary state school EFL teachers' perceptions of teaching Vocabulary Learning Strategies and to explore the most and the least popular strategies regarding usefulness degree and teaching practice among teachers. One hundred Turkish state school EFL teachers from central of Malatya in Turkey participated in this study. Both qualitative and quantitative research design were employed. The results of the research showed that the majority of teachers implement the strategies that they believe useful in their teaching practice. Memory strategies were appeared to be the most popular VLS in this research however; Metacognitive Strategies are more beneficial for gaining independency in learning. On the basis of the results of this research, it can be concluded that expanding teachers' awareness of Metacognitive Strategies might be a key for developing learner autonomy.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil Öğrenme Stratejilerien_US
dc.subjectSözcük Öğrenme Stratejilerien_US
dc.subjectSözcüken_US
dc.subjectSözcük Öğretmeen_US
dc.subjectVocabulary Learning Strategiesen_US
dc.subjectVocabulary Teachingen_US
dc.subjectLanguage Learning Strategiesen_US
dc.subjectVocabularyen_US
dc.titleEFL teachers' perceptions of teaching vocabulary learning strategiesen_US
dc.title.alternativeİngilizce öğretmenlerinin sözcük öğrenme stratejilerini öğretme anlayışlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record