Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHumıston, Kim Raymond
dc.contributor.authorAğgün, Nazlı
dc.date.accessioned2019-08-19T12:26:17Z
dc.date.available2019-08-19T12:26:17Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/877
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı ,harmanlanmış öğretimin, geneksel yüz yüze öğretime kıyasla yazma sınavının sonuçlarında bir fark yaratıp yaratmadığını bulmak ve öğrencilerin teknolojinin yazma derslerinde kullanılmasıyla ilgili tutumlarını nitel ve nicel araştırma metodlarıyla araştırmak. Bu çalışma için, Gaziantep Universitesi yabancı diller yüksek okulundan bir deney ve bir kontrol gurubu seçilmiştir. Deney gurubundaki 13 öğrenciye harmanlanmış öğrenmeyle yazma dersi öğretilirken , aynı anda kontrol gurubundaki başka 13 öğrenciye geneksel yüz-yüze öğretimle yazma dersi verilmiştir. Her iki gurubtaki öğrencilerin ders programı, yaşları, İngilizce seviyeleri ve sınıf olanakları aynı. SPSS ile analiz edilen sonuçlar, deney gurubunun yazma sınavındaki notları kontrol gurununa göre daha yüksek çıktı. Deney gurubundaki öğrencilerin görüşlerini öğrenmek için, deneyden sonra yarı yapılandırılmış görüşme uygulandı. Sonuçlar, öğrencilerin derslerde mevcut kullanılan teknolojiden hoşnut olmadıklarını ama öte yandan harmanlanmış öğrenmeden hoşnut olduklarını gösterdi. Ayrıca, öğrenciler teknolojinin sınıf içinde ve dışında nasıl kullanılabileceğine dair bazı önerilerde bulundu.en_US
dc.description.abstractThe aims of this study are to find whether blended learning would make a difference at the writing scores of students compared to traditional face-to-face education and to establish the students' perspective on the usage of technology at writing courses with quantitative and qualitative research methods. For the purpose of the study, one experimental and control groups were chosen from the School of Foreign Languages, Gaziantep University. The 13 students in the experimental groups are taught writing with blended learning while 13 students are taught writing with traditional face-to-face education during one month. The students at both groups have the same schedule, age, English level and classroom facilities. The results of analysis done by SPSS show that the writing scores of the experimental group are higher than the writing scored of the control group. To learn the students' perspectives at the experimental group, semi-structured interviews have been done after the experience. The results show that the students are not satisfied the usage of current technology at writing courses. On the other hand, they reported they were satisfied with blended learning. The students also gave some suggestions about the implications of technology in and outside of the classes.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHarmanlanmış öğrenmeen_US
dc.subjectakademik başarıen_US
dc.subjectöğrencilerin görüşlerien_US
dc.subjectteknolojinin kullanılmasıen_US
dc.subjectyabancıdiller yüksek okuluen_US
dc.subjectyazma dersien_US
dc.subjectwriting courseen_US
dc.subjectBlended learningen_US
dc.subjectacademic achievementen_US
dc.subjectstudents’ perspectivesen_US
dc.subjectusage of technologyen_US
dc.subjectschool of foreign languagesen_US
dc.titleBlending with purpose: Teachinh writing courses with online and traditional classroom instructionen_US
dc.title.alternativeAmaç doğrultusunda harmanlama: Yazma derslerinin uzaktan ve gelenksel sınıfiçi eğitimle verilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record