Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAghabalazadeh, Eylem
dc.date.accessioned2019-08-19T12:08:43Z
dc.date.available2019-08-19T12:08:43Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/875
dc.description.abstractÜlkemizde eğer birileri, akademisyen veya devlet çalışanı olmak isterse, ya da dil tazminatı veya mesleğinde uzmanlık almak amacındaysa, resmi olarak kabul edilen ve çoğunluk tarafından tercih edilen Yabancı Dil Sınavını (YDS) geçmek zorundadır. Bu sınavın, katılımcıların okuma becerilerini ölçtüğü bilinen bölümleri, sınav sonuçlarını dikkate değer bir şekilde etkilemektedir. Genelde akademik makalelerden alınan zorlu okuma parçalarının oluşturduğu ve katılımcıların okuma anlama becerilerinin yanı sıra, dikkatlerini ve bağdaşım becerilerini, çıkarımsal veya direk sorularla ölçen bu bölümler, sınava katılanların genel olarak başarısızlıktan yakındığı bölümlerdir. Okuma ve okuduğunu anlama yeteneği, okuma sürecini ve bilişsel beceri gereksinimini dikkate alacak olursak, en komplike konulardan biridir. Bu çalışmanın amacı, YDS katılımcılarının okuma anlamada yaşadığı zorlukların nedeninin, yabancı dilde okuma stratejilerinin farkında olmamalarından (üst bilişsel stratejiler) veya bu stratejileri kullanımındaki (bilişsel stratejiler) eksikliklerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamaktır. Çalışmada, rastgele seçilmiş 30 kişilik yabancı dil olarak İngilizce öğrenen, farklı meslek gruplarından mezun ve eğitimine devam eden üniversite öğrencilerinden oluşan bir gruba iki farklı anket uygulanmıştır. Anketlerden toplanan veriler, tanımlayıcı istatistik elde etmek için SPSS paket programı kullanarak nicel olarak analiz edilmiş ve bu veri toplama araçlarının iç tutarlılığını değerlendirme amacıyla Cronbach alfa modeli kullanılmıştır. Pearson ilgileşim analizi yardımıyla, örneklemlerin okumaya karşı tutumları ve okuma stratejilerinde üst bilişsel farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki belirlenmiştir. Bulgular, YDS katılımcılarının okuma stratejileri üst bilişsel farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu ve en çok problem çözme stratejilerini kullandıklarını ortaya koymuştur, bu da bize katılımcıların genel olarak okuma anlama süreçlerinin farkında oldukları ve yazılı bilgiyi anlamada problem yaşadıklarında odaklanma tekniklerini kullanabildiklerini göstermektedir. Ayrıca, YDS katılımcılarının okumaya karşı pozitif tutumlarının olduğu ve bu tutumları ile bilişsel farkındalık düzeyleri arasında çok zayıf bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu bilgiler, YDS katılımcılarının okuma stratejileri üst bilişsel farkındalık düzeylerinin ilgili bölümlerdeki başarısızlıklarının sebebi olmadığına dair bir kanıt sunmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn our country if someone wants to be an academician or a state employee, to get language allowance or take expertness in his/her professional occupation he/she has to pass Foreign Language Examination (YDS) which is officially recognized as a national language proficiency tests in Turkey and, preferred by the vast majority of people due to many reasons. The sections of the test, known to evaluate the reading skills of the test takers, cover the considerable part and effect the test result significantly. YDS test takers generally complain about the failure in these sections of the test, which include difficult reading passages mostly taken from academic articles to assess test takers' reading comprehension, attention, and coherence knowledge with a number of inferential and explicit questions. Reading and the ability to comprehend a written text have been one of the most complicated issues to understand its process considering its requirement for cognitive skills. This study aimed at finding out whether the difficulties that YDS test takers face in reading comprehension arise from the lack of the usage (cognitive strategies) and awareness (metacognitive strategies) of reading strategies in FL reading. Two different surveys were administered to randomly selected participants 30 graduate EFL learners in different professional fields, and undergraduates in different majors. The data were analyzed quantitatively with the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), to develop descriptive statistics and, both surveys were analyzed for internal consistency by using Cronbach's alpha. The relationship between the participants' attitudes and their metacognitive skills was also measured with the assistance of Pearson correlation analysis to build up a clear picture of the correlation. The findings of the instruments demonstrated that YDS test takers are metacognitively skilled FL readers and, the problem solving strategies were reported as reading strategies employed by YDS test takers most frequently, indicating that the participants were generally aware of their comprehension process and were able to use the focused techniques when they come across problems in comprehending textual information. It was also found that YDS test takers have positive attitudes towards reading and, the degree of YDS test takers' metacognitive awareness of reading strategies does not have a strong relationship with their reading attitude. It has provided an evidence that YDS test takers' lack of metacognitive strategy use is not a reason why YDS test takers have difficulties in FL reading during the test.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkumaya Karşı Tutumen_US
dc.subjectOkuduğunu Anlamaen_US
dc.subjectÜst Bilişsel Okuma Stratejilerien_US
dc.subjectYDS Katılımcılarıen_US
dc.subjectOkumaen_US
dc.subjectAttitudes towards Readingen_US
dc.subjectMetacognitive Reading Strategiesen_US
dc.subjectReading Comprehensionen_US
dc.subjectReadingen_US
dc.subjectYDS Test Takersen_US
dc.titleAssessing YDS test takers' metacognitive awareness levels of reading strategies and their attitudes towards readingen_US
dc.title.alternativeYDS katılımcılarının okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık seviyelerini ve okumaya karşı tutumlarını değerlendirmeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record