Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.contributor.authorKoç, Hüseyin
dc.date.accessioned2019-07-25T09:09:31Z
dc.date.available2019-07-25T09:09:31Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/800
dc.description.abstractBu çalışma, Harran Üniversitesi'nde isteğe bağlı hazırlık programı eğitimi gören öğrencilerin yabancı dil konuşma sınavı kaygısı hissedip hissetmediklerini ve eğer hissediyorlarsa, bu kaygının altında yatan sebepleri ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Ayrıca, bu çalışmada, tecrübe edilen konuşma sınavı kaygısıyla öğrencilerin cinsiyetleri ve fakülteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı da araştırılmıştır. Çalışma, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'ne yeni kayıt yapıp isteğe bağlı hazırlık programına dâhil olan 81 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sorularını cevaplandırabilmek için hem nicel hem de nitel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada yer alan 81 isteğe bağlı hazırlık okulu öğrencisine iki adet anket uygulanmıştır. İlk anket Wang ve Liao'nun (2012) çalışmasında kullanılan Genel İngilizce Yeterlilik Testi Kaygı Ölçeği'nin uyarlaması olup, bu anketle, öğrencilerin konuşma sınavı kaygısı tecrübe edip etmediği ve kaygı seviyeleri ölçülmüştür. İkinci anket ise Timina'nın (2015) çalışmasında kullanılan anketin bir uyarlaması olup, bu anketle, öğrencilerin konuşma sınavı kaygılarının altında yatan sebepler araştırılmıştır. Her iki anketten toplanan veriler SPSS 23.0 istatistik analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anketlerin yanı sıra, konuşma sınavı kaygısının sebepleriyle alakalı daha nitelikli bilgiler toplamak adına, 12 öğrenciyle görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler kayıt altına alınıp içerik analizine tabi tutulmuştur. İlk anket vasıtasıyla toplanan nicel verilerin analiz sonuçları, katılımcıların orta derecede yabancı dil konuşma sınavı kaygısı tecrübe ettiklerini göstermiştir. Analizler, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla konuşma sınavı kaygısı yaşadıklarını da ortaya çıkarmıştır. Ancak, öğrencilerin fakülteleri ve tecrübe ettikleri konuşma sınavı kaygısının seviyesi arasında herhangi bir anlamlı fark bulunamamıştır. İkinci anket, öğrencilerin konuşma sınavı kaygılarının kişisel, sosyokültürel ve performans temelli sebeplere dayandığını ortaya çıkarmıştır. Sebeplerle alakalı daha detaylı bilgiler toplamak amacıyla gerçekleştirilen öğrenci görüşmelerinde ise sebeplere dair daha farklı temalar edinilmiş ve bu temalar kategorilere bindirilip, oluşturulan kategoriler, nicel verilerin analizi sonucu ortaya çıkan kategorilerle birleştirilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin konuşma sınavı kaygılarının altı kaynağa dayandığı ortaya çıkarılmıştır: performans ve eğitime dayalı kaynaklar, sosyokültürel kaynaklar, kişisel kaynaklar, fiziksel çevresel kaynaklar, negatif değerlendirilme korkusu ve mükemmeliyetçilik.en_US
dc.description.abstractThis study aimed to investigate whether non-compulsory preparatory program students of Harran University experienced foreign language speaking test anxiety, and if so, what the potential underlying sources were. Besides, the study also aimed to investigate whether there were any significant differences between the students' foreign language speaking test anxiety and their genders and faculties. The study was conducted with 81 students who were enrolled in the Faculty of Science and Letters, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Engineering and Faculty of Agriculture. Both quantitative and qualitative data collection methods were utilized as to clarify the research questions of the study. Two different surveys were administered to the 81 students who participated in the study. The first survey was an adapted version of Wang and Liao's (2012) General English Proficiency Test Anxiety Scale; and it aimed to measure the existence and the level of the participants' foreign language speaking test anxiety. The second one was adapted from the survey utilized in Timina's (2015) study; and it aimed to investigate the sources underlying the students' speaking test anxiety. The data, collected through the both surveys, were analysed with the help of the version 23.0 of SPSS. Besides the surveys, 12 of the students were randomly selected as to have semi-structured interviews together to collect more detailed information regarding the sources of speaking test anxiety. The interviews were recorded, transcribed, translated and they were subjected to content analysis. The analysis results of the quantitative data collected through the first survey demonstrated that the participants experienced a moderate level of foreign language speaking test anxiety. It was also revealed that the female participants were significantly more speaking test-anxious than their male counterparts. However, no statistically significant differences were found between the students' speaking test anxiety and their faculties. The second survey demonstrated that the students' speaking test anxiety stemmed from personal, socio-cultural and performance-based sources. Some more detailed and diverse themes were obtained from the content analysis of the student interviews and these themes were put into categories. The categories were, later on, combined with the ones that were revealed from the quantitative analysis. As a result of the combination of quantitative and qualitative findings, it was concluded that the students' foreign language speaking test anxiety stemmed from six main sources: performance-based and instructional sources, socio-cultural sources, personal sources, physical environmental sources, fear of negative evaluation and perfectionism.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectyabancı dil konuşma sınavı kaygısının kaynaklarıen_US
dc.subjectyabancı dil konuşma sınavı kaygısıen_US
dc.subjectyabancı dil konuşma kaygısıen_US
dc.subjectYabancı dil kaygısıen_US
dc.subjectsources of Foreign Language Speaking Test Anxietyen_US
dc.subjectForeign Language Speaking Test Anxiety (FLSTA)en_US
dc.subjectForeign Language Speaking Anxiety (FLSA)en_US
dc.subjectForeign Language Anxiety (FLA)en_US
dc.titleForeign language speaking test anxiety and the investigation of potential underlying sourcesen_US
dc.title.alternativeYabancı dil konuşma sınavı kaygısı ve altında yatan muhtemel sebeplerin araştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record