Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHumıston, Kim Raymond
dc.contributor.authorÇınkır, Güneş
dc.date.accessioned2019-07-25T06:52:58Z
dc.date.available2019-07-25T06:52:58Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/784
dc.description.abstractÖğretmenlerin mesleki gelişimiyle ilgili çalışmalar artmaktadır. Bununla birlikte, öğretmenlerin mesleki gelişiminde kültürler arası deneyimler detaylı bir şekilde incelenmelidir. Son yıllarda, hükümetler bu alanda başarı oranını yükseltmeye teşebbüs etmiştir. Bu nedenle, daha nitelikli öğretim ve öğrenim ortamları için artan beklentileri karşılayabilmek için eğitim sistemlerini iyileştirmek istemektedirler. Bu çalışma, İngilizceyi ikinci dil olarak öğreten ortaokul İngilizce öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetleri hakkındaki profillerini araştırmayı amaçlamıştır. Çalışma ayrıca öğretmenlerin güncelleme, yansıtma ve işbirlikçi mesleki gelişim faaliyetleri algılamasını araştırmayı amaçlamıştır. Bu amaca ulaşmak için nitel araştırma tasarımı kullanılmıştır. Bu çalışmada, Adana'nın Seyhan ve Çukurova ilçelerinde görevli İngilizce öğretmenlerinden, Kwakman'ın çalışmasından uyarlanan bir anket formu ile veri toplanmıştır. Bu sorulara verilen cevaplar çalışmanın verilerini oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcıları, 121 ortaokul İngilizce öğretmenidir. Katılımcı öğretmenleri tespit etmek için kolaylıklı rasgele örnekleme stratejisi kullanılmıştır. Örnekleme 95 kadın ve 26 erkek öğretmen öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcılar 2015-2016 akademik yıllarında Adana'da yapılan çalışmaya gönüllü olmuşlardır. Öğretmenlerin güncelle, yansıtma ve işbirlikçi aktiviteleri algılamasından elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin çoğunun etkinlikler anlamlı, etkili, verimli ve teknoloji temelli olduğu sürece profesyonel olarak gelişmek istediklerini ortaya koymuştur. Çalışma, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için öğretmenlere daha fazla motive edici fırsatlar tanınması gerektiğini önermiştir.en_US
dc.description.abstractStudies on teachers' professional development have been incremental and prolific. However, cross-cultural experiences in teachers' professional development need to be thoroughly examined. In recent years, governments have been attempted to raise success rate in this field. Therefore, they would like to improve their educational system to be able to provide increasing expectations for more quality teaching and learning environments. This study aimed to research secondary EFL teachers' profiles about professional development activities they were involved in for their professions. The study also intended to investigate teachers' perception of two of the most beneficial updating, reflection and collaboration activities. Qualitative research design was used to achieve this aim. In this study, data was collected from secondary EFL state school teachers working in Seyhan and Cukurova districts of Adana through a questionnaire adapted from Kwakman's (2003) study and the responses to these questions constitute the data of the study. The participants of the study were 121 secondary state school EFL teachers. Convenience sampling strategy was used to detect only the participant teachers working in Seyhan and Cukurova districts. The sampling consisted of 95 female and 26 male EFL teachers. They volunteered to participate in the study which took place in Adana in during 2015–2016 academic years. The results obtained from the teachers' perception of updating, reflection and collaboration activities showed that most of the teachers wanted to develop their professionally as long as the activities were meaningful, effective, efficient and technology-based. The implications of the study are that teachers need to be given more motivating opportunities so that their professional development can supported.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectmesleki gelişim aktivitelerien_US
dc.subjectOrtaokul İngilizce öğretmenlerien_US
dc.subjectgüncellemeen_US
dc.subjectyansıtmaen_US
dc.subjectişbirliğien_US
dc.subjectSecondary EFL teachersen_US
dc.subjectprofessional developmenten_US
dc.subjectcollaborationen_US
dc.subjectreflectionen_US
dc.subjectupdatingen_US
dc.titleProfessional development of secondary EFL teachers: Lessons from Turkeyen_US
dc.title.alternativeOrtaokulda çalışan İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimi:Türkiye örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record