Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYumru, Hülya
dc.contributor.authorDeniz, Murat
dc.date.accessioned2019-07-25T06:25:06Z
dc.date.available2019-07-25T06:25:06Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/781
dc.description.abstractDeğişen ve gelişen dünyanın aksine ülkemizde özellikle yabancı dil öğretimi ve öğrenimi konusunda yaşanan sorunlar ile bu sürece karşı olan algı ve tutumlar değişme göstermemektedir. Bu çalışma yabancı dil olarak İngilizce Öğrenme-Öğretme sürecinde karşılaşılan temel problemleri hem İngilizce öğretmenleri hem de öğrencilerin bakış açısına göre ele almayı amaçlamıştır. Aynı zamanda İngilizce derslerinde kullanılan metot ve uygulamaların ne olduğunu bulmayı da amaçlamıştır. Bu amaçlara ulaşmak için hem nitel hem nicel araştırma metotları kullanılmıştır. Çalışmanın nicel bölümü öğrenciler için 36, öğretmenler için 47 madde içeren 2 farklı anketten oluşurken, nitel bölüm ise sadece öğretmenler için hazırlanan 6 açık-uçlu sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme tekniğini içermektedir. Bu çalışma Muş'un Malazgirt ilçesindeki Alparslan Ortaokulu'nda yürütülüp 150 5. Sınıf öğrencisi ve 5 İngilizce öğretmeni çalışmaya katılmıştır. Bulgular yabancı dil olarak İngilizce ve temel dil becerilerinin öğrenimi sürecinde gerek öğrenciler gerekse öğretmenler açısından çeşitli konulara dayalı pek çok sorunun olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bu çalışma temel dil becerilerinin öğrenimi sürecinde yaş ve cinsiyet kavramları açısından anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir.en_US
dc.description.abstractUnlike the world changing and developing, the problems experienced about foreign language teaching and learning, attitudes and perceptions toward this process have not shown a progress. In this sense, the scope of this study was to find out the main problems of Learning-Teaching English as a Foreign Language in both English teachers' and learners' point of view. Also, it aimed to find out the practices and methods being performed in English lessons. To attain these objectives, both qualitative and quantitative methods were used. The qualitative part of this study was included in 2 different questionnaires; a questionnaire including 36 questions for students and a questionnaire including 47 questions for English teachers while the quantitative part was included in a follow-up structured 6 open-ended interview questions. This study was conducted with 150 5th grade students and 5 English teachers at Alparslan Secondary School, in Malazgirt, Muş, Turkey. The findings reveal that there are many problems based on different subjects in terms of learning English and basic language skills for both teachers and students. In addition, the findings showed that there is no statistically significant difference for students' age and gender while learning basic language skills.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTemel Dil Becerilerinin Öğrenimien_US
dc.subjectTemel Dil Becerilerien_US
dc.subjectİngiliz Dili Öğrenimien_US
dc.subjectLearning Basic Language Skillsen_US
dc.subjectBasic Language Skillsen_US
dc.subjectEnglish Language Learningen_US
dc.titleAn investigation on the problems EFL students experience in language learning processen_US
dc.title.alternativeİngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dil öğrenme sürecinde karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record