Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorLevent, Bekir Aydın
dc.contributor.authorAcar, Fahri Murat
dc.date.accessioned2019-07-24T11:39:04Z
dc.date.available2019-07-24T11:39:04Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/776
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, özel kurumlarda çalışan okul öncesi öğretmenlerinin mesleklerindeki tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin yaş, hizmet yılı, mezun olunan okul türüne göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Adana ili Çukurova ilçesinde yer alan okul öncesi kurumlarda görev yapan 150 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan grubun, tükenmişlik düzeylerinin belirlemek amacıyla 'Tükenmişlik Ölçeği' ve iş doyumu düzeylerini belirlemek için ise 'İş Doyum Ölçeği' kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler SPSS 21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Tükenmişlik ile iş doyumu düzeylerinin yaş, mezun olunan okul türü, hizmet yılına göre anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için varyans analizi yapılmıştır. Katılımcıların yaş değişkeni açısından tükenmişlik alt ölçekleri ve iş doyumu düzeylerine göre anlamlı farklılıklar olmadığı, katılımcıların mezun olunan okul türü değişkeni açısından tükenmişlik alt ölçekleri ve iş doyumu düzeylerine göre anlamlı farklılıklar olmadığı görülmüştür. Katılımcıların hizmet yılı değişkeni açısından tükenmişlik alt ölçekleri düzeylerine göre anlamlı farklılık olduğu, tükenmişliğin özellikle 21-25 yıl hizmet süresi olan öğretmenlerde yoğun yaşandığı, iş doyumu düzeylerine göre anlamlı farklılıklar olmadığı görülmüştür. Araştırma sonucunda yaş ve hizmet yılı değişkeni arttıkça öğretmenlerin mesleklerindeki tükenmişlik düzeyleri arttığı ve iş doyumlarının azaldığını, mezun olunan okul türü değişkeninin tükenmişlik ve iş doyumu düzeyini etkilediği görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate whether the burnout and job satisfaction levels of pre-school teachers working at private pre-schools show significant differences with respect to age, teaching experience, and the university they graduated from. The sample group of the study consists of 150 teachers working in pre-schools in the central districts of Adana. The "Burnout Inventory" was used in order to detect the burnout level of the participants while the "Job Satisfaction Survey" was used to determine the level of their job satisfaction. The data gathered during the study was analyzed with SPSS 21. Subsequently a variance analysis was employed to determine whether there was a significant difference between the burnout and the job satisfaction levels according to age, the university they graduated from, and their job experience. It was detected that there was no significant difference between the burnout sub-questionnaires and the job-satisfaction with regard to age and the university they graduated from. It was detected that the years of experience of the participants showed a meaningful difference in the burnout sub-scales and that notably teachers with 21-25 years of experience had a high burn-out level but no significant differences were found in terms of job-satisfaction. As a result of the study it was seen that a higher level of teachers' burnout and lower job satisfaction correlate with an increasing age and incremental years of experience as well as that the university they graduated from had an impact on burnout and job-satisfaction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Doyumuen_US
dc.subjectOkul öncesi öğretmenleren_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectPre-school teachersen_US
dc.titleOkul öncesi öğretmenlerinin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the burnout and the job satisfaction levels of pre-school teachers in terms of different variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record