Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHumıston, Kim Raymond
dc.contributor.authorKalyoncu, Alper
dc.date.accessioned2019-07-23T10:59:33Z
dc.date.available2019-07-23T10:59:33Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/726
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, üniversitelerdeki okuma derslerinde edebi metinlerin kullanımının ne derece etkili ve faydalı olabileceğini ortaya çıkartmaktır. Ayrıca bu çalışma, İngilizce Eğitimi'nde edebi metinlerin kullanımının diğer metinlerin kullanımından daha faydalı olabileceğini de ortaya çıkartmaya çalışmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, hem nitel hem de nicel bir yöntem takip edilerek çalışma daha geçerli hale gelmiştir. Bu çalışma Toros Üniversitesi'nde 60 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Nitel yöntem, 4 açık-uçlu sorunun dâhil olduğu bir görüşme ve nicel yöntem, toplamda 20 maddenin bulunduğu 2 anketten oluşmuştur. Edebi metinleri temsilen uygun bir kısa hikâye kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak da edebi metinlerin diğer metinler ile kıyaslandığında İngilizce eğitiminde daha etkili ve faydalı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe main aim of this study is to show how effective and useful the literary texts may be in reading classes at universities. Above all, this study tries to reveal the advantages of literary texts over non-literary texts. In order to reach these aims, a qualitative and a quantitative methodology was followed, which makes the study more valid. The lessons were conducted at Toros University with 60 students. The qualitative part of the methodology includes an interview which has 4 open-ended questions. On the other hand, the quantitative part consists of two questionnaires, which include 20 items in total. A convenient short story was selected to represent literary texts. As a result of this study, when compared with the non-literary texts, it has been found out that literary texts may be more effective and useful in English as Foreign Language Teaching.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngilizce Eğitiminde Edebiyat / Edebi Metinler Kullanımıen_US
dc.subjectÜniversite Okuma Derslerien_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectReading at Universityen_US
dc.subjectLiterary Texts in ELTen_US
dc.subjectUsing Literature in EFLen_US
dc.subjectLiteratureen_US
dc.titleThe students' perceptions of literary texts in university level reading coursesen_US
dc.title.alternativeÜniversite seviyesindeki okuma derslerinde edebi metinlerin kullanılmasının öğrenciler tarafından algılanışıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record