Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOdman, Mustafa Tevfik
dc.contributor.authorAy, Yunus Anıl
dc.date.accessioned2019-07-23T08:43:38Z
dc.date.available2019-07-23T08:43:38Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/718
dc.description.abstractBu çalışmada 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen müstehcenlik suçuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak müstehcenlik kavramı, tarihsel süreci ve genel ahlak ile ilgili olan bağlantısı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte kısmen de olsa mukayeseli hukukta, özellikle batı hukuk sistemlerinde konuya yaklaşım ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde müstehcenlik suçunun mülga 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan şekliyle bir değerlendirilmesi yapılmış ve yine suçla ilgili bu dönemde mahkemelerin konuya yaklaşımı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise bugün için yürürlükte bulunan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesinde ön görülen suç, suç genel teorisinin prensipleri doğrultusunda, kavramın mukayeseli hukukta anlaşılma biçimleri de değerlendirilerek incelenmeye çalışılmıştır. Suçun karmaşık yapıdaki düzenleniş şekliyle çok sistematik bir inceleme yapılamadığı düşünülse de bu konuda öğretide yapılan çalışmalarda izlenen sistematikten belli ölçüde faydalanılarak bir değerlendirme yapılmaya gayret edilmiştir. Bu bağlamda özellikle Yargıtay'ın ilgili suça yaklaşımı konusunda dikkate değer kararlara değinilmiştir. Ayrıca çok yakın zamanda Anayasa Mahkemesi'nin ilgili suç ile verdiği karar bu bağlamda irdelenmiştir. Çalışmanın temelini suçun düzenlendiği 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ön görülen şekli oluşturmaktadır. Kitle iletişim hukuku ile ilgisi olan yerler kısmi olarak değerlendirilmiştir. Müstehcenlik suçu, bir soyut tehlike suçu olarak Türk Ceza Kanunu'nda Topluma Karşı Suçlar kısmında Genel Ahlaka Karşı Suçlar bölümünde yer almaktadır. Suçun özellikle soyut tehlike suçu olarak düzenlenmesi, düzenlendiği yer itibariyle de genel ahlakı esaslı korunan değer olarak ön plana çıkarması, ağır pornografik materyalleri yine suç kapsamında ön görmesi ve özellikle bilim ve sanat ya da düşünce ve ifade hürriyetleriyle yakın bir ilişki içinde olması bir çok tartışmalı durumu ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda özellikle bu tartışmalı hususlara değinilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the crime of obscenity which is set out in Turkish Criminal Code is reviewed. This study consists of three chapters. In the first chapter, the notion of obscenity, its historical process and its connection with morals are reviewed in general. In addition to this, the approach to the subject of obscenity, especially in the Western legal system, is partially introduced in comparative law. In the second chapter, the crime of obscenity is reviewed considering the former Turkish Criminal Code No. 765 and the approach the courts had related to the subject of obscenity in that period is also reviewed. In the third chapter, the stipulated crime in the Article 226 of the currently applicable Turkish Criminal Code No. 5237 is investigated in accordance with the principles of general theory of crime by considering the understandings of the notion in comparative law. Although it is believed that a quite systematic evaluation could not be performed due to the complicated regulation of the crime, efforts have been made to make an evaluation by addressing the systematic followed in the studies on this discipline. Within this context, significant decisions of the Supreme Court on the relevant crime are addressed. The decision made recently by the Constitutional Court on the relevant issue is also addressed within this context. This study basically is about the crime of obscenity in its stipulated form in Turkish Criminal Code No. 5237. The issues regarding the mass communication law are reviewed partially. The crime of obscenity appears as an abstract crime of danger in the section of Crimes Against Public Morality of the part of Crimes Against Public of Turkish Criminal Code. As it is regulated as an abstract crime of danger, features general morality as the essential value to be protected, stipulates hardcore pornographic materials within the scope of crime, and due to its close relations with science and art or the freedom of thought and speech, this notion brings about numerous controversial topics. Accordingly, such controversial issues are especially addressed within this context.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel Ahlaken_US
dc.subjectMüstehcenliken_US
dc.subjectAhlaken_US
dc.subjectAğır Müstehcenliken_US
dc.subjectHafif Müstehcenliken_US
dc.subjectPornografien_US
dc.subjectÇocuk Pornografisien_US
dc.subjectMüstehcenlik Suçuen_US
dc.subjectAğır Pornografien_US
dc.subjectObscenityen_US
dc.subjectHard Obscenityen_US
dc.subjectPublic Moralityen_US
dc.subjectSoft-Core Pornographyen_US
dc.subjectCrime of Obscenityen_US
dc.subjectChild Pornographyen_US
dc.subjectHard-Core Pornographyen_US
dc.subjectPornographyen_US
dc.subjectSoft Obscenityen_US
dc.subjectMoralityen_US
dc.titleMüstehcenlik suçuen_US
dc.title.alternativeCrime of obscenityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record