Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.contributor.authorCabiroğlu, Nazlı
dc.date.accessioned2019-07-23T06:58:23Z
dc.date.available2019-07-23T06:58:23Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/709
dc.description.abstractBu çalışma, ikinci dilde öz-motivasyon kapsamında üniversite öğrencilerinin İngilizce dil motivasyonunu analiz edip anlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, veri toplamak için Taguchi, Magid and Papi'nin (2009) geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin ilk bölümü katılımcıların demografik bilgilerinden (cinsiyet, yaş, yurtdışında bulunma ve yabancı diller) oluşmaktadır. Ölçeğin ikinci bölümü anket içermektedir. Bu çalışma 2015-2016 akademik yılları arasında Hasan Kalyonu Üniversitesi Hazırlık okulunda yürütüldü. Anket için 125 öğrenciden (81 erkek ve 44 kadın) nicel veriler toplandı. Veriler betimsel analizle açıklandı. Ayrıca ikinci dilde öz-motivasyon faktörleri, ve bu faktörler arasında önemli bir fark olup olmadığını görmek için bağımsız grup t-testi ve tek yönlü varyant analizi yapıldı. Başlıca sonuçlar şunlardır: İlk olarak, öğrencilerin, öğrenme çabalarını sürdürmeyi sağlayan ikinci dil Ideal Self oluşturdukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilerin kendilerini gelecekte başarılı bir ikinci dil kullanıcısı olarak görmeleri sonucu bunu desteklemektedir. İkinci olarak, nicel verilerin sonucu, öğrencilerin güçlü ikinci dil Ought-to Self'e sahip olduklarını ortaya koymuştur. Üçüncü olarak, öğrencilerin dil öğrenmeye karşı pozitif bir tavra sahip olduklarını göstermektedir. Dördüncü sonuca göre, İngilizce öğrenmede kadın öğrenciler, erkek öğrencilere göre daha pozitif bir yaklaşıma sahiptir. Ayrıca t-test sonucuna göre, ikinci dil Ideal Self ve dil öğrenimine karşı yaklaşım, istatistiksel olarak önemli bir farka sahiptir. Beşinci sonuç ise, İngilizce dışında başka bir dil veya dilleri bilen öğrencilerin, İngilizce öğrenmede en güçlü etkiye sahip olan ikinci dil Ideal Self'lerini arttırdığını ortaya koydu. Bununla bağlantılı t-test sonucuna göre, ikinci dil öz-motivasyon faktörleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. Altıncı sonuç gösteriyor ki, altı aydan daha uzun süre yurtdışında yaşamış olmak, öğrencilerin en çok ikinci dil Ideal Self motivasyonunu etkilemiştir ve bu durum t-test sonucu açısından sadece ikinci dil Ought-to Self faktörünü etkilemiştir. Son olarak, ikinci dili öğrenmeye başlama yaşı açısından tek yönlü varyant analizinin sonuçları, öğrencilerin yaşları ile ikinci dil öz motivasyon faktörleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığını göstermesine rağmen, anket ortalamaları motivasyonun yaşla beraber düştüğünü göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe primary objective of this study is to understand and analyse the English language motivation of a sample of Turkish undergraduate students through the lens of L2 Motivational Self System. In this study, Taguchi et al.'s (2009) Motivational Self System scale was used to collect data. The scale was composed of two parts. The first part was the background information about the knowledge of the participants. They were primarily necessitated to supply their bio-data, such as gender, major, age at which they began to study English. The second involved a questionnaire. The current research was carried out at the Preparatory School of Hasan Kalyoncu University in the spring semester of the 2015-2016 academic years. The quantitative data was collected from 125 learners for the questionnaire, originating in 81 males and 44 females. The data was exposed to descriptive analyses. Moreover, independent samples t-test was used to see the differences in the responses of the respondents with respect to their gender, and one-way analysis of variance (ANOVA) was conducted to examine the differences in motivational factors in relation to the sub-groups of the sample based on the variables of L2 motivational self system. The major results include the following: First, the students formed an L2 component in their L2 self as responsible for their efforts to master an L2. With the answers to the statements it is evident that the students consider themselves as successful L2 learners in the future. Second, the results of quantitative data ascertained a powerful existence of L2 motivational factors relevant to ought-to L2 selves of the participants. Third, students' overall attitudes towards learning English are positive. Fourth, female learners were more positive towards learning English than male learners. Moreover, according to the t-test result, both Ideal L2 Self and Attitudes towards learning English have highly significant impact. Fifth, the findings revealed that learners who have learned foreign language(s) aside from English enhanced their ideal L2 self which had the strongest effect on learning English. The t-test represents that there was no statistically significant difference. Sixth, living abroad for more than six months experience influenced participants' motivational selves. The result of independent samples t-test regarding the learners who had lived abroad and those who had not was significant and meaningful in terms of Ought-to L2 Self. Finally, even though the result of one-way ANOVA regarding age showed that learners' age had no significantly important difference with their L2 Motivational Self, based on the averages of mean scores, it is evident that motivation decreased with age.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİkinci dil Ought-to Selfen_US
dc.subjectİkinci dilde öz-motivasyonen_US
dc.subjectİkinci dil Ideal Selfen_US
dc.subjectİkinci dilen_US
dc.subjectOught-to L2 Selfen_US
dc.subjectL2 Motivational Self Systemen_US
dc.subjectL2 (Second Language)en_US
dc.subjectIdeal L2 Selfen_US
dc.titleAn investigation of motivational self system of students learning English as a foreign language at a university contexten_US
dc.title.alternativeBir üniversite bağlamında yabancı dil olarak İngilizceyi öğrenen öğrencilerin öz-motivasyon sistemi araştırmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record