Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnözü, Jülide
dc.contributor.authorBinici, Elçin
dc.date.accessioned2019-07-23T06:33:15Z
dc.date.available2019-07-23T06:33:15Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/706
dc.description.abstractBu niceliksel çalışma söz eylemlerin iletişimsel işlevi üzerine odaklanmayı amaçlamıştır ve bu çerçevede Türkiye' de lise düzeyindeki okullarda kullanılmak üzere hazırlanan Yes You Can A1.1 ve Yes You Can A2.1 ders kitaplarının içerdiği söz eylemler ve dilsel işlevler araştırılarak edim bilim yetisinin bileşeni olan işlevsel yeterliğin üzerinde odaklanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ders kitaplarındaki konuşma ve diyaloglar söz eylemlerin /dilsel işlevlerin türleri ve onların ders kitapları içerindeki dağılımı incelenmiştir. Diyalog ve konuşmalarda, Searle' nin (1979) söz eylem sınıflandırması ne tür söz eylemlerin var olduğuna ve van Ek Threshold'un (1990) mikro fonksiyonlar listesi ne tür dilsel işlevlerin var olduğuna karar vermek için kullanılmıştır. Veriler veri sayfaları kullanılarak toplanmıştır. Sonuçlara göre, en sık kullanılan söz eylem türleri fikir bidiren eylemlerler olurken, beyan eylemlerine ait söz eylem türlerine hiç rastlanmamıştır. Ayrıca, sıklık ve oran sonuçları çeşitli ve eşit olmayan söz eylem ve dilsel işlevlerin var olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ders kitaplarının edim bilim yeterliliğini geliştirebilmesi açısından ders kitaplarındaki konuşma ve diyalogların iletişim esnasında kullanılan söz eylemlerin ve dilsel işlevlerin bütün türlerini sunması beklenir. Son olarak, dil öğrenimi açısından kapsayıcı olması için ders kitabı yazarlarına ders kitaplarını hazırlarken bütün söz eylemlerin ve dilsel işlevlerin göz önünde bulundurulduğu daha çok edimsel farkındalık sağlamaları konusunda önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis quantitative study aimed to focus on the communicative functions of the speech acts, accordingly on the functional competence as the component of pragmatic competence via investigating speech acts and language functions contained in the coursebooks, Yes You Can A1.1 and Yes You Can A2.1, which are written for use at high schools in Turkey. To this end, the conversations and dialogues in the coursebooks were examined in terms of types of speech acts/language functions and their distribution over the coursebooks. Searle's (1979) classification of speech acts was applied so as to determine the types of speech acts and van Ek Threshold's (1990) micro-functions' list was applied to investigate the language functions of the conversations and dialogues. The data were collected via data sheets. According to the results, the most frequently used speech acts were those of assertive whereas there were no types of declarations. In addition, the results of frequency and percentages revealed that there were various and unequal distribution of speech act types and language functions. To be regarded as efficient in improving pragmatic competence, the conversations and dialogues in the coursebooks must provide all types of speech acts and language functions that are used during communication. Finally, some implications were suggested for coursebooks' writers in considering all types of speech acts/language functions and providing more pragmatic awareness coursebooks convenient for language learning.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDers kitabı incelemeen_US
dc.subjectDilsel işlevleren_US
dc.subjectiletişimsel yeterliliken_US
dc.subjectEdimbilim yetisien_US
dc.subjectSözeylemleren_US
dc.subjectcommunicative competenceen_US
dc.subjectCoursebook analysisen_US
dc.subjectlanguage functionsen_US
dc.subjectPragmatic competenceen_US
dc.subjectSpeech actsen_US
dc.titleInvestigating pragmatic information in an efl coursebook: A case of "yes you can"en_US
dc.title.alternativeYabancı dil ingilizce ders kitabında (yes you can/evet yapabilirsin) edimsel bilginin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record