Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErtekin, Yücel
dc.contributor.authorSatmaz, Özgür
dc.date.accessioned2019-07-22T12:43:00Z
dc.date.available2019-07-22T12:43:00Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/691
dc.description.abstractKüreselleşmenin hızla ilerlediği ve ekonomik alanda sınırların olmadığı bu dünyada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Bu durum ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki kalkınma yarışını çok daha zor hale dönüştürmektedir. Bu çerçevede Türkiye de diğer bütün gelişmekte olan ülkeler gibi bazı avantajlara sahip olmakta; bunun yanında ciddi dezavantajlarla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bilgi toplumunun getirdiği stratejiler yeterince üretilip uygulanmadığından, gelişmiş ülkelerin ekonomileri ile gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri arasındaki fark git gide açılmaktadır. Bilgi toplumunun gereği olan önemli stratejilerden birisi de "elektronik devlet" tir. Dolayısıyla, bu yarışta geri kalmamak için ülkemizin de gelişmiş teknolojiyi ve çağdaş yönetim teknikleri en iyi şekilde kullanması gerekmektedir. Bu çalışma da elektronik devlet uygulamaları tanımlanacak, Türkiye'de ki gelişim süreci hakkında bilgi verilecek ve Hatay ilinde Eğitim veren Öğretmenlerin e-devlet konusunda ki bilgi düzeylerinin ölçülmesi ile e-devlet uygulamalarının kullanım oranları tespit edilecektir. Sonuç olarak ankete katılanlar arasında e-devlet uygulamalarını en çok kullananlar ve en fazla kullanılan projeler tespit edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca e-devlet uygulamalarının kullanımlarına ilişkin katılımcıların demografik özellikleri ve tutumları ile ilgili değişimler ortaya çıkarılacaktır.en_US
dc.description.abstractThere is a quick change and development at information and development technology in this world where globalization has grown quickly and the borders has disappeared by the means of economy and so this has made the competition of improvement even more difficult between our country and the others. By the way Turkey, as the whole developing countries, has some advantages too, and also it is seen that Turkey faces to some disadvantages. Unless the strategies about information society are made and carried out the difference between developed and developing countries' economies will get bigger. E-Government is one of the important strategy about information society. So our state should use the developed technology and modern running technics all together in order not to be slow in this competition and it should pay attention to give importance to served he citizens. At this study the E – government applications will be defined and it will be given information about development process in Turkey, and also the using rate of e-government will be determined by the way of assessing the data level of teachers in province Hatay about the topic of e-government. Finally it will be tried to determine the projects which are the most used and people among the survey takers who use the e-government applications the most. Add to this the using of e- government applications demographic features and behaviours of the survey takers will be understood.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilişim Teknolojilerien_US
dc.subjectKamusal Hizmeten_US
dc.subjectElektronik Devleten_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectPublic Administrationen_US
dc.subjectElectronic Governmenten_US
dc.subjectInformationen_US
dc.subjectPublic Serviceen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.titleTürkiye'de e-devlet uygulamaları: Hatay ili İskenderun ilçesi örneğien_US
dc.title.alternativeE-government applications in Turkey: An example of the town of İskenderun of Hatay provinceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record