Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKahraman, Erol
dc.contributor.authorTurhan, Betül
dc.date.accessioned2019-07-11T12:05:40Z
dc.date.available2019-07-11T12:05:40Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/396
dc.description.abstractGenel olarak, öğrenme, dil temelli bir eylemdir ve baskın bir şekilde kelime bilgisine dayanmaktadır. Bütün temel beceri alanlarında öğrenciler zengin bir kelime hazinesine ihtiyaç duyarlar. Kelime öğretiminde ise eğitimciler öğrencilerin yeni kelimeler öğrenmelerinde onlara yardım etmek için farklı stratejiler geliştirmeye yönelmelidir. Hali hazırdaki bu çalışma görsel desteklerin ve resimlerin eğitsel bir materyal olarak öğrencilerin kelime öğrenmeleri ve genel olarak İngilizce öğrenmeye yönelik tutumları üzerindeki etkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmacı yedinci sınıf öğrencileri arasından iki farklı grup oluşturmuştur: deney grubu (N=21) ve kontrol grubu (N=19). Bu gruplara araştırmacı tarafından geliştirilen program altı hafta süre ile uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak üç farklı ölçme aracı kullanılmıştır: başarı testi, "kendini test et" ve tutum ölçeği. Bu ölçekler çalışmadan önce ve sonra olmak üzere iki gruba da uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular göstermiştir ki görsel destekler ve resimler öğrencilerin kelime bilgisi düzeyi ve İngilizce öğrenmeye yönelik tutumları üzerinde anlamlı seviyede etkisi bulunmaktadır. Bu sonuçlar ilgili literatüre dayalı olarak tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractLearning, overall, is a language-based activity that is predominantly dependent on vocabulary. Students need rich vocabularies to ensure success in all basic skill areas. In the teaching of vocabulary, educators should be concerned with helping students develop strategies that will enable them to learn new words. The present study has two main aims; to investigate the effects of visual aids as instructional material on vocabulary teaching to secondary school students and to find out students'attitudes towards vocabulary teaching after using visual aids. For this aim, the researcher formed two groups; experiment (N=21) and control (N=19) from seventh graders and designed six weeks instructional program and investigate the effect of program on vocabulary mastery. Three different measurement intruments were utilized as data collection tools. Those are an achievement test, test yourself and attitude inventory. The results showed that visual aids and pictures had a significant effect on vocabulary mastery and on attitudes of students toward English learning. Those results were discussed based on the relevant literature.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKelime Öğretimien_US
dc.subjectEğitsel Materyalleren_US
dc.subjectGörsel Araçlaren_US
dc.subjectVocabulary Teachingen_US
dc.subjectInstructional Materialsen_US
dc.subjectVisual Aidsen_US
dc.titleAn investigation of vocabulary mastery through visual aids and its relationship to the attitudes of seventh grade studentsen_US
dc.title.alternativeGörsel kaynaklar yardımıyla kelime bilgisi ve bu durumun 7. sınıf öğrencilerinin tutumlarıyla ilişkisinin araştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record