Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAçıkgöz, Ali
dc.contributor.authorErtekin, Yücel
dc.date.accessioned2019-07-11T11:46:21Z
dc.date.available2019-07-11T11:46:21Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/390
dc.description.abstract"Son Yasal Düzenlemeler Işığında Büyükşehir Yönetimi İle Güvenlik ve Zabıta Hizmetleri " başlığını taşıyan tezimiz dört bölümlerden oluşmaktadır. Birinci bolümde, genel olarak büyükşehir kavramı, büyükşehir yönetim modelleri, dünyadaki önemli büyükşehir örneklerini inceledikten sonra ülkemiz deki büyükşehir yönetiminin gelişimini ve büyükşehir yönetiminin Türk idari yapısındaki yerinden bahsedeceğiz. İkinci bölümde, ilk mahalli secimde uygulanacak olan 6360 sayılı kanun ve büyükşehirleri ilgilendiren diğer kanunlar çerçevesinde, büyükşehir belediyelerinin; örgütsel yapıları, hizmet alanları, görev ve sorumlulukları, mali yapıları, alt birimlerle olan ilişkileri, büyükşehir ilçe yönetimi ve büyükşehir koordinasyon merkezleri Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ve Ulaşım Koordinasyon Merkezini (UMKOME) inceleyeceğiz. Üçüncü bölümde ise tezimizin esas konusu olan 6360 sayılı kanunun, yerel yönetimlere getirdiği yeniliklere, yeni kurulacak olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına, kapatılacak olan İl özel İdareleri, köy ve belde belediyelerinin durumlarına ve yeni kanuna eleştirilere değineceğiz. Dördüncü bölümde ise Avrupa Kentsel Şartı çerçevesinde büyükşehirlerdeki güvenlik, kent güvenliği ve özellikle zabıtaların görev ve yetkilerinden bahsedeceğiz. 6360 sayılı Kanunun getirdikleri, uygulamada karşılaşılması muhtemel bazı sorunlar ve çözüm önerileriyle birlikte ele alınarak, eleştirilere de değinilerek bir değerlendirme yapılarak tezimiz bitirilmiştir. Dünyada yaşanan hızlı nüfus artışı ve göçler ile ortaya çıkan aşırı şehirleşme ülkemizde de yaşanmaktadır. Nüfusunun hızla artması ve bunların büyük kısmının yaşamını şehirlerde sürdürmeyi tercih etmesi, şehirleşme sorununa bir de büyükşehirler sorununu eklemiştir. Bu nedenlerle, yerel yönetimlerle ilgili birçok kanun çıkarılmıştır. 6360 sayılı kanun ile büyükşehir olan illerde küçük yerel yönetim birimleri birleştirilerek, etkili ve aktif bir büyükşehir yönetimi planlanmıştır. İl özel idarelerinin kaldırılması ile valinin, yani merkezi idarenin yetkileri azaltılarak yerelleşme ve yerel demokrasinin gelişmesi için büyük bir adım atılmıştır.en_US
dc.description.abstractOur thesis titled "Security and Surveillance Services in Metropolitan Management in the Light of Recent Regulation" consists of four sections. We will make mention of the development of metropolitan governance in our country and the position of metropolitan management in the Turkish administrative structure, after reviewing the concept of metropolitan in general, metropolitan governance models, examples of the world's major metropolitan in the first section. We will analyze the organizational structures of the metropolitan municipalities, service areas, duties and responsibilities, financial structures, sub-unit relationships, metropolitan district administration and co-ordination centers Infrastructure Coordination Center (AYKOME) and Transport Co-ordination Centre (UMKOME) of metropolitan under the Law No. 6360 which will be implemented in the first local election and other laws concerning the metropolitan in the second section. Also we will touch on the innovations converted into local governments by the Law No. 6360 which is the main subject of our thesis, Investment Monitoring and Coordination Department to be newly established, Provincial Private Administration which will be closed, the states of village and district municipalities and the criticism for the new law in the third section. In the fourth section also we will mention the security in metropolitan, urban security and in particular the duties and powers of police in the cover of the European Urban Charter. Our thesis has been completed by taking together some of the problems to be likely encountered and suggestions for solutions in the application brought by the Law No. 6360 and by referring to criticism and being made an assessment. The excessive urbanization resulting from the rapid population growth in the world and migration is also experiencing in our country. The rapid increase in population and the majority of them to choose to continue in the life of the city is an urban problem and it has added to the problem of a large city. For these reasons, many laws related to local administration were enacted. By incorporating small metropolitan local government an effective and active management are planned in the provinces were metropolitan by the Law No. 6360. For the development of local democracy it made an important move by the abolition of the provincial private administration and by reducing the powers of the governor of the central administration.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject6360 Sayılı Kanunen_US
dc.subjectBüyükşehir Belediyesien_US
dc.subjectZabıtaen_US
dc.subjectMunicipal Policeen_US
dc.subjectMetropolitan Municipalityen_US
dc.subjectLaw No. 6360en_US
dc.titleSon yasal düzenlemeler ışığında büyükşehir yönetimi ile güvenlik ve zabıta hizmetlerien_US
dc.title.alternativeSecurity and surveillance services in metropolitan management in the light of recent regulationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record