Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKandemir, Şenol
dc.contributor.authorBaşdemir, Baykal
dc.date.accessioned2019-07-11T10:42:33Z
dc.date.available2019-07-11T10:42:33Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/375
dc.description.abstractOsmanlı Devleti kalıcılığını uygulamalarda gösterdiği hukuk sistemi, toprak sistemlerini ve bu sistemlerin doğal uzantısı olan vergilendirmelerle sağlamıştır. Örfi hukukla idare edilen devletler genel itibariyle örf ve geleneğe, devleti yönetenlerin emir ve buyruklarına, içtihatlara, devletin önde gelenlerinin oluşturduğu bir kurul/heyet veya meclisin yasama çalışmalarına dayanan bir sistemle yönetilir. Şeri hukukun ise öncelikle faydalandığı kaynak Kuran'dır. Kuran'dan sonra dayandığı ikinci kaynak ise sünnet adı verilen, İslam dini Peygamberi Hz. Muhammet'in sözleri ve davranışlarıdır. Osmanlı Devleti'nin arazi sistemi incelendiğinde, toprak sisteminin temelinde İslam arazi hukukunun olduğu görülmektedir; ancak devletin güçlenmesi ile birlikte fethedilen topraklar artmış ve bu artışla birlikte, Osmanlı'dan önce hüküm süren Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri ve Bizans İmparatorluğu toprak yönetim modellerinin de Osmanlı İmparatorluğu toprak modeline etki ettiği ve Osmanlıların tüm bu toprak modellerinden kısım kısım yararlanarak topraklarının taksimatını yaparak, yönettikleri bilinmektedir. 16. yüzyıl Osmanlısında vergiye bakış, devletin amme giderlerini karşılamak amacıyla vatan topraklarında yaşayan herkesin özel varlıkları (mal, mülk) üzerinden aldığı pay şeklindedir. Osmanlı hukukunda vergilerin Müslümanlardan ve gayri Müslimlerden alınan vergiler şeklinde de sınıflandırıldığı görülebilir. Öşür vergisi de Müslüman halkın zirai ürün mahsullerinden 1/5 ila 1/10 nisbetinde zekatın alınması şeklinde tanımlanabilir. Öşür vergisi Osmanlı devletinde ayrıntılı olarak tahsilat zamanı ve tahsilat oranı da üzerinde ayrıca durulmuş mevzulardıren_US
dc.description.abstractThe legal system in practice show the permanence of the Ottoman Empire led to my land and the taxation system is a natural extension of this system. Customary and common law systems generally sensation, the orders and decrees of the president, is based on scientific and judicial precedents to the council or a committee or legislative action. Sharia law is the first source of books that the Quran, the Sunnah is the second source, that are the practice of the Prophet. In general, the source of the Ottoman Empire in the earth system, but create an Islamic land law, the state developed conquered lands increased, themselves from the former Great Seljuks, Anatolian Seljuks, Principalities and the Byzantine land management, which affect the Ottoman Empire systems, according to land division and they have ruled bilinmektedir.16 . centuries of Ottoman taxes, the state feels that claimed over private wealth of all persons within the country in order to supply public spending. It was described. In the form of taxes from the Muslims and non-Muslims it can be seen that the tax law in the Ottoman classified. The tax is also financing the public tithe msülü agricultural products defined as zakat crops in proportion 1/10. When OS is tax collection in detail in the Ottoman Empire and the collection rate (proportion of) it is also focused on that issueen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOsmanlı vergi sistemien_US
dc.subjectÖşür, Aşaren_US
dc.subjectOsmanlı Tax Systemen_US
dc.subjectThe Osuren_US
dc.subjectAsaren_US
dc.titleOsmanlı vergi sisteminde öşüren_US
dc.title.alternativeÖşür in the osmanlı tax systemen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record