Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.contributor.authorGümüş, Özge
dc.date.accessioned2019-07-11T10:31:18Z
dc.date.available2019-07-11T10:31:18Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/371
dc.description.abstractYabancı dil öğrenimi ve öğretimi alanında Yükleme Teorisinin önemi birçok araştırmacı tarafından kanıtlanmıştır. Yabancı dil öğrenimi ve öğretimi alanındaki öneminin sebebi, yabancı dil öğrenmenin ilk evresinde bir kişinin neden başarılı ya da başarısız olduğunu bilmek başarı için gerekli yardımda bulunma ihtimalini arttırabilmesindendir. Böylece, öğretmen kendi öğrencileri hakkındaki inançları ve neden başarılı ya da başarısız oldukları bilgisini kullanarak, gerekli değişiklikleri yapabilir. Böyle bir bilginin ışığında da, öğrencilerle iletişim yöntemini, verdiği ödevleri, öğretme yöntemini, beraber oluşturdukları öğrenme ortamını ve hatta öğrencilerin kendi başarı ve başarısızlıklarına yaptıkları yüklemeleri değiştirebilir. (Dörnyei, 2001). Bu çalışmada, İngilizce okutmanlarının öğrencilerin İngilizce sınavlarındaki başarı ve başarısızlıklarına yaptıkları nedensel yüklemeleri ve öğrencilerin başarı ve başarısızlıkları hakkındaki algıları ve sınıf içi uygulamaları arasındaki ilişkiyi araştırmak hedeflenmiştir. Veriler anket, sınıf gözlemleri ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Bulgular, okutmanların öğrencilerinin İngilizce sınavlarındaki başarı ve başarısızlığını birden çok sebebe atfettiklerini ve okutmanların sınıf içi uygulamaları ve nedensel yüklemelerinin bir dereceye kadar tutarlı olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractWithin the field of foreign language learning, the significance of Attribution Theory has been well documented by most of the language researchers. Its significant place in foreign language learning and teaching is due to the search for causality's being functional in that knowing why one has succeeded or failed at the stages of learning a foreign language may increase later chances of success by taking appropriate instrumental action. Thus, based upon the analyses teachers make about their own beliefs about students and why they succeed or fail in achivement contexts, teachers can make changes where necessary. In the light of such knowledge, they can change the way they interact with their students, the tasks they assign, the way they teach, the learning environments they create together, or even their students' beliefs about their success and failure (Dörnyei, 2001). In this study, it was aimed to gain insights about English Language instructors' causal attributions for their students' success and failure in English exams, and how instructors' perceptions regarding their students' success or failure and classroom practices are related. The data were collected through the questionnaire, classroom observations, and semi-structured interviews. The findings revealed that the instructors attributed their students' success and failure in English exams to multiple causes and the instructors' classroom practices were to some extent in consistent with their causal attributions.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmen Faktörüen_US
dc.subjectYükleme Teorisien_US
dc.subjectYüklemeen_US
dc.subjectTeacher Factoren_US
dc.subjectAttribution Theoryen_US
dc.subjectAttributionen_US
dc.titleEFL instructors' causal attributions of student success and failure and their relationship to classroom practicesen_US
dc.title.alternativeİngilizce okutmanlarının öğrencilerin başarı ve başarısızlıklarına ait nedensel yüklemeleri ve sınıf içi uygulamalarıyla ilişkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record