Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.contributor.authorElçin, Deniz
dc.date.accessioned2019-07-11T08:11:36Z
dc.date.available2019-07-11T08:11:36Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/349
dc.description.abstractGenel olarak, Rubin (1975) tarafından yazılan ünlü bir makaleye atfedilen Dil "Dil Öğrenme Stratejileri" araştırmaları kendi tarihi boyunca hem desteklenmiş ve hem de bazı uzmanların eleştirileri ile karşılaşmıştır. İlk olarak, araştırmalar, bazı yetkin öğrencilerin etkili dil öğrenme stratejileri ve bu stratejilerin, çeşitli eğitimler verilerek daha az yetkin öğrencilere öğretilip öğretilemeyeceği konularında yoğunlaşmıştır. Bu etkin öğrenme stratejileri çeşitli strateji envanteri ölçekleri kullanılarak tespit edilmeye çalışılmış fakat sonrasında daha az yetkin öğrencilerin de aslında kendi kendilerine stratejiler belirleyip uyguladıkları sonucuna varılmıştır. Bir çok araştırmanın sonucunda bu tür öğrencilerin; strateji uygulamaları esnasında, kendi bilişsel veya üstbilişsel güçlerinin veya zayıflıklarının farkında olmamaları ve strateji uygulama süresince bu güçleri veya zayıflıkları yönetememe veya ortaya çıkan şartlara göre uyarlayamama gibi problemler yaşayabildikleri ortaya çıkmıştır. Araştırmalardan, dil öğrenme stratejileri kavramı yerine, Öz Düzenleme, Stratejik Dil öğrenimi veya Özerk Dil Öğrenimi gibi kavramlar ortaya atılmıştır.Buradan, araştırmacı, farklı yeterlilik seviyelerine sahip üç öğrencinin, üç farklı dönemde kelime edinimi esnasındaki öz düzenleme kapasitelerini incelemeye karar vermiştir. Bu bağlamda, Siirt Üniversitesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü hazırlık sınıflarından yeterlilik sınavı, vize sınavı ve quiz notlarına göre 12 öğrenci seçilmiştir. Bu öğrenciler, iyi başlayanlar kategorisi altında daha çok gelişenler ve az gelişenler olarak ve ortalama/sabit seviyede olanlar diye üç temel gruba ayrılmıştır. Fakat ilgili veriler , öğrencilerden toplandıktan sonra her grup için sadece bir öğrenci seçilmesine karar verilmiştir. Veri toplama araçları olarak hazırlık sınıfı iki dönem ve birinci sınıf birinci dönemde toplam altı adet görüşme, öğrencilerin genel İngilizce öğrenme serüvenlerini, üniversite sınavına hazırlık sınavı için kelimelere nasıl çalıştıkları ve o dönemlerde genel kelime öğrenme stratejileri ile ilgili üç adet öyküleme istenmiştir. Ayrıca öğrenciler hazırlık ve birinci sınıfta kelime öğrenme süreçleri ile alakalı altı adet özbildirim raporları yazmışlardır. Elde edilen veriler, üniversite sınavı hazırlık süreci (LYS dönemi), hazırlık sınıfı ve birinci sınıf kelime öğrenme süreçlerine göre incelenmiştir. Verilerin analizinde, Tseng ve diğerleri tarafından (2006) hazırlanan "Kelime Edinimi için Öz Düzenleme Kapasitesi" (SRCvoc) adındaki ölçekten uyarlanmış bir control listesine göre temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Ayrıca, öğrencilerin bu üç dönemde kelime öğrenmeleri esnasındaki control mekanizmalarını etkileyebilecek olası faktörler de Weiner'in (1985) "Motivasyonu etkileyen bağlamlar" tasnifine göre analiz edilmişlerdir. Ortaya çıkan olası etmenler, faktörün merkezi, yani öğrencinin kendisinden mi yoksa dışardan bir etki ile ortaya çıkmasına, süresine yani kalıcı veya geçici bir durum olup olmamasına ve son olarak da kontrol edilebilip edilemeyeceğine göre analiz edilmiştir. Bu çalışma "Nitel Araştırma" metotlarından "Durum araştırması" kapsamına girmektedir ve öğrencilerin kelime öğrenme serüvenlerinin öz düzenleme kapasitesi bağlamında üç dönem incelenmesinden dolayı uzun vadeli bir çalışma olarak nitelendirilebilir. Ortaya çıkan bulgulara göre, öğrencilerin öz düzenleme kapasitesiteleri, kelime çalışmaları esnasında seçilen stratejilerin etkili bir şekilde uygulanabilmesi üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Öğrencilerin kelime öğrenme serüvenleri sırasında ortaya çıkan farklı ruh halleri veya positif yada negative duygular arasında denge kurabilme kapasitelerinin, onların seçtikleri kelime stratejilerini etkili bir şekilde uygulama yetkinlikleri üzerinde, önemli bir rol oynadıkları sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractLanguage learning strategy research, generally attributed to a famous article by Rubin (1975) has witnessed a lot of fluctuations throughout its history. Initially, it was searched to see whether supposedly good language learning behaviors of some proficient learners could be taught to less proficient ones via strategy training programs. Most of those learning behaviors were analyzed by using some strategy inventory scales however, it was later concluded that less proficient learners indeed were not the ones who were not choosing and trying to apply any strategies at all. What they might have been lacking during the course of strategy application was to adjust their cognitive or meta-cognitive strengths or weaknesses according to emerging situations. After this focus shift in LLS research agenda, there have been some new terms like self regulation, strategic language learning, autonomous language learning and so on. Therefore, the researcher decided to conduct a study to analyze self regulatory capacities of learners with different proficiency levels in terms of vocabulary learning adventure in three different periods. Initially, there were twelve students chosen on voluntary basis from prep classes at Translation and Interpretation Department of Siirt University according to their grades from a proficiency exam, quizzes and midterm exams. They were grouped under "Good Starters" as more improving or less improving ones and "Average Starters" as decreasing and steady ones. For convenience, the number of students later on was dropped to three, one case for each group. The data collections tool were 6 interviews with each case in one and a half year, the whole prep class and the first term of freshman year, three narrations related to their general English learning adventure, their preparation period for university entrance exam before coming to university and their vocabulary study adventure before coming to university. Apart from the interviews and narrations, the cases were asked to provide six self reports in which they told about their chosen vocabulary learning strategies, their beliefs and attitudes towards some tasks or courses at school to see their mood or attitude changes in different contexts. The collected data was analyzed according to three different periods, the cases' university exam preparation period as called LYS period, and their vocabulary learning adventure in prep class and in the first grade as freshman year period. To analyze the collected data, a checklist was created according to a scale, Self Regulatory Capacity for Vocabulary Acquisition by Tseng etal (2006). Moreover, the possible ascriptions or causes seemingly affecting the learners' controlling capacities in three different periods were analyzed under Weiner's (1985) classification of attributions of motivation. The causal attributions were classified as to their location of the cause, internal or external, duration of the cause as stable or unstable and controllability as to whether controllable or uncontrollable. This is a multiple case study of Qualitative Research Method and is a longitudinal one in nature as the process of vocabulary learning adventure of three students were analyzed in three terms at university. The findings and results suggest that the underlying capacities of learners to apply their chosen strategies have a detrimental impact on the course of their actions during vocabulary studies. It was concluded that learners' differing strengths to balance their competing tendencies, moods or feelings influence their application of chosen strategies either positively or negatively.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSelf regulationen_US
dc.subjectself regulatory capacity for vocabulary learningen_US
dc.subjectcausal attributionsen_US
dc.subjectÖz düzenlemeen_US
dc.subjectkelime öğrenimi için öz düzenleme kapasitesien_US
dc.subjectsebepsel isnatlaren_US
dc.titleSelf-regulatory capacities of students with differing proficiency levels in terms of vocabulary acquisitionen_US
dc.title.alternativeFarklı yeterlik seviyelerine sahip öğrencilerin kelime edinimi sürecinde öz düzenleme kapasitelerien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record