Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYumru, Hülya
dc.contributor.authorYapıörer, Aliye Neşe
dc.date.accessioned2019-07-11T06:38:12Z
dc.date.available2019-07-11T06:38:12Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/328
dc.description.abstractİngilizcenin yabancı dil olarak öğrenildiği sınıflarda öğrenen özerkliğinin sağlanması eğitimin temel hedeflerinden biri haline gelmiştir. Ülkemiz eğitim sisteminin öğrencilerin özerk öğrenen davranışları geliştirmesine engel olan geleneksel yaklaşımları olduğu bilinmektedir. Öğrenen özerkliği çok boyutları olan bir kavramdır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin kendi öğrenmeleri üzerinde sahip olmaları beklenen farklı özerk davranışlara ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Bu alanlar; öğrencilerin dil öğreniminde öz yönetime hazır bulunuşluğu, bağımsız çalışmaya ilişkin görüşleri, öğrenciler için sınıf ve öğretmenin önemi, öğrencilerin öğretmenin açıklayıcı ve denetimci rolüyle ilgili görüşleri, belirli dil öğrenme aktivitelerine karşı tutumları, ders içeriğinin belirlenmesinde sorumluluk paylaşmaya yönelik hazırbulunuşlukları, hedef belirleme ve öz değerlendirme yetileri, dış değerlendirmenin öğrencilerin motivasyonuna etkileri, öğrencilerin öğrendiği dilin kültürüne ilişkin tutumlarını içermektedir. Veri toplama aracı olarak Öğrenen Özerkliği Anketi kullanılmıştır. Çalışma Hakkari ili Şehit Selahattin Ortaokulunda 7. sınıfa devam eden 114 öğrenciye uygulanmıştır. Veri analizi nicel (frekans analizi, ortalamalar) analizlerle yapılmıştır. Elde edilen bulgular katılımcıların bazı öğrenme davranışlarında daha fazla özerkliğe sahip olurken, bazılarında daha az hazırbulunuşluk ve farkındalık gösterdiğini ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractPromoting learner autonomy in EFL classes has been one of the most fundamental objectives of education. It is known that Turkish educational system has traditional educational methods that constrain autonomous language learning. Learner autonomy is a concept that has many dimensions. The concern of this study is to find out EFL learners' conceptions of different autonomous behaviours that learners need to have in their learning. Those areas include learners' readiness for self-direction, learners' conceptions of independent work, learners' beliefs related to the role of class and teacher, learners' conceptions of the role of the teacher in explanation/supervision, learners' attitudes towards particular language learning activities, learners' readiness to share responsibility in selection of content, learners' roles in determining objectives and self-evaluation, learners' conceptions of external assessment in their motivation, and learners' attitudes towards the culture of the language they are learning. As the data collection tool Autonomy Learner Questionnaire was used. The survey was administered to 114 7th grade students at Şehit Selahattin Elemantary School in Hakkari, Turkey. The data analysis was carried out through quantitative (frequencies, percentages) analysis techniques. The findings of the study showed that while the learners have more autonomy over some aspects of learning, they have less readiness and awareness over the others.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFarkındalıken_US
dc.subjectBağımsız Çalışmaen_US
dc.subjectHazırbulunuşluken_US
dc.subjectÖğrenen Özerkliğien_US
dc.subjectÖz Denetimen_US
dc.subjectAwarenessen_US
dc.subjectLearner Autonomyen_US
dc.subjectSelf Directionen_US
dc.subjectIndependent Worken_US
dc.subjectReadinessen_US
dc.titleEFL learners' conceptions of learner autonomyen_US
dc.title.alternativeİngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin öğrenen özerkliğine ilişkin algılarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record