Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYumru, Hülya
dc.contributor.authorGüleç, Nuray
dc.date.accessioned2019-07-10T12:35:45Z
dc.date.available2019-07-10T12:35:45Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/303
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, üniversite hazırlık sınıflarındaki İngilizce öğretmenleri tarafından gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarını belirlemektir. Öğretmenlerin, ?istenmeyen? olarak tanımlanan öğrenci davranışlarını algıları ve sınıflarında yaygın olarak görülen istenmeyen öğrenci davranışları araştırılmıstır. Bu çalışma şu sorulara cevap aramaktadır: ?Üniversite hazırlık sınıflarındaki İngilizce öğretmenleri, istenmeyen öğrenci davranışlarını nasıl algılamaktadır? İngilizce öğretmenleri, sınıflarında ne tür istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşmaktadır? Üniversite hazırlık sınıflarındaki İngilizce öğretmenleri tarafından yaygın olarak gözlenen istenmeyen öğrenci davranışları nelerdir? Öğretmenlerin cinsiyeti, yaşı, mezun oldukları bölüm, deneyimi, ders verdikleri sınıf sayısı ve sınıflardaki öğrenci sayısı ile istenemeyen davranışları algıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?? Bu araştırma, bir anket çalışmasıdır. Bu çalışmaya, Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık sınıflarında görev yapan 40 adet İngilizce öğretmeni katılmıştır. Veriler bir anket yoluyla toplanmıstır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda, katılımcıların cinsiyeti, yaşı, deneyimi, mezun oldukları bölüm, ders verdikleri sınıf sayısı ve sınıflardaki öğrenci sayısı hakkında sorular vardı. İkinci kısımda ise üniversite hazırlık sınıflarındaki İngilizce öğretmenlerinin sınıflarındaki istenmeyen davranışlar hakkındaki algıları araştırıldı. Sonuçlara göre, ?Ders esnasında cep telefonu kullanmak?, ?Sınıftaki diğer öğrencilerle ya da öğretmenle fikir ayrılıgı yaşamak ya da tartışmak?, ?Öğrenmene karşı arsızca ya da kaba sözler, cevaplar söylemek?, ?Kopya çekmek?, ?Düzenli olarak ders çalışmamak? yaygın olarak meydana gelen sınıf içi istenmeyen davranışlardı. Ayrıca, ?Derslerden Kaytarma? en yaygın olarak karsılaşılan istenmeyen davranış türüydü. Son olarak, öğretmenlerin cinsiyeti, yaşı, deneyimi, ders verdikleri sınıf sayısı, sınıflardaki öğrenci sayısı ile sınıf içi istenemeyen davranışları algıları arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Öte yandan, öğretmenlerin mezun oldukları bölüm ile sınıf içi istenmeyen davranışları algıları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to identify the disruptive student behaviors observed by teachers of English in university preparatory classrooms. The teachers? perceptions on students? behaviors described as ?disruptive? and common disruptive student behaviors in the classrooms were investigated. This study seeks answers for the following questions: ?How do teachers of English in university preparatory classrooms perceive disruptive student behaviors? What types of disruptive student behavior do the teachers of English encounter in their classrooms? What are common disruptive student behaviors observed by teachers of English in university preparatory classrooms? Is there any significant relationship between the teachers? gender, age, the department they graduated from, experience, the number of classes they teach and the number of students they have in their classrooms and their perceptions of disruptive student behavior?? This research was a survey study. 40 teachers of English in preparatory classes of Çukurova University School of Foreign Languages participated in this study. The data was collected through a questionnaire. The questionnaire consisted of two parts. In the first part, there were questions about the participants? gender, age, experience, the department they graduated from, the number of classes they teach and the number of students they have in their classrooms. In the second part, the perceptions of English language teachers in university preparatory classrooms of the disruptive student behaviors were investigated. The results indicated that ?Using a mobile telephone during the lesson?, ?Arguing or disagreeing with the teacher or other pupils?, ?Cheeky or rude remarks or replies to the teacher? ?Cheating?, ?Not studying regularly? were common disruptive student behaviors. Besides, ?Goofing off? was the most commonly encountered misbehavior type. Lastly, there was a significant relationship between the teachers? gender, age, teaching experience, the number of classes they teach and the number of students they have in their classrooms and their perceptions of disruptive student behavior. On the other hand, there was no significant relationship between the department the teachers graduated from and their perceptions of misbehavior.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİstenmeyen Öğrenci Davranışıen_US
dc.subjectSınıf Yönetimien_US
dc.subjectDisruptive Student Behavioren_US
dc.subjectClassroom Managementen_US
dc.titleDisruptive student behaviors in university preparatory classes observed by teachers of Englishen_US
dc.title.alternativeİngilizce öğretmenleri tarafından üniversite hazırlık sınıflarında gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record