Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.contributor.authorGürsoy, Semiha
dc.date.accessioned2019-07-10T12:16:55Z
dc.date.available2019-07-10T12:16:55Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/300
dc.description.abstractİngilizce yeterlliik sınavının amacı öğrencilerin lisans programındaki öğretimi ve akademik çalışmaları başarıyla takip edecek düzeyde dil ve akademik becerilere sahip olup olmadıklarını ölçmektir. Bu çalışmada Çağ Üniversitesi Hazırlık Okulu İngilizce Yeterlilik Sınavı?nın geçerliliğinin ve güvenirliliğinin değerlendirilip ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu hedefle, Bachman (1990) tarafından düzenlenilen Dil Becerileri İçerik Yapı Modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2011-2012 akademik yılında hazırlık okulunda öğrenim gören 133 öğrencinin yeterlilik sınav sonuçları oluşturmaktadır. Veriler öğrencilerin 2011-2012 akademik yılı başında girdikleri Yeterlik Sınavı sonuçları yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler tanımlı istatistik yöntemleri ve içerik analiz modeli kullanılarak analiz edilmiştir. İngilizce Yeterlik Sınavı bölümleri arasında istatiksel olarak önemli farklar olup olmadığını ve testin güvenilirliğini incelemek için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmış ve her bir bölümün istatiksel verileri için tanımlı istatistik verileri toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları Çağ Üniversitesi Hazırlık Okulu İngilizce Yeterlik Sınavının amacına kısmen ulaştığını göstermiştir. Çalışmada elde edilen bulgular sınavın daha geçerli olması için içerik, kaynak ve değerlendirme boyutlarında geliştirmeye gerek olduğunu ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of the English Proficiency Exam at Çağ University is to assess whether the students have the ability and skills to follow the education program and academic studies in the undergraduate program. The purpose of this study was to investigate and study the validity and the reliability of the English Proficiency Exam conducted at Çağ University Preparatory School. To this end, the Model for language ability by Bachman (1990) was utilized. 133 students? proficiency exam results in the 2011-2012 academic year were taken as samples in the study. The data were gathered through the exam results of the students who had taken the exam English Proficiency Exam in the related term. The data were analyzed through descriptive statistics and content analysis. Cronbach?s Alpha co efficiency was calculated to investigate the reliability of the exam and descriptive statistics were calculated for each components of the English Proficiency Exam. Results of the study indicated that the English Proficiency Exam partially served for its purpose. The findings revealed that some improvements in the content, materials and assessment dimensions of the program were required to make the Exam more valid and reliable.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngilizce Yeterlilik Sınavıen_US
dc.subjectDil becerilerien_US
dc.subjectYeterliliken_US
dc.subjectGüvenilirliken_US
dc.subjectGeçerliliken_US
dc.subjectProficiencyen_US
dc.subjectEnglish Proficiency Examen_US
dc.subjectLanguage Skillsen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.titleThe English proficiency exam in EFL context: A validation studyen_US
dc.title.alternativeYabancı dil İngilizce yeterlilik sınavı: Bir geçerlilik çalışmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record