Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğru, Sami
dc.contributor.authorÇağlayan, Candan
dc.date.accessioned2019-07-10T12:10:31Z
dc.date.available2019-07-10T12:10:31Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/298
dc.description.abstractUzunca bir süredir, çok az sayıda görülen deniz haydutluğu olaylarının tekrar deniz güvenliğini tehdit edecek boyuta gelmesi, gerek devletler gerekse akademisyenler ile uygulayıcıların bu konuya ilgisini artırmıştır. Saldırılar, özellikle Aden Körfezi ve Somali açıklarında açık biçimde yoğunluk göstermektedir. Somali'nin 'başarısız devlet' (failed state) durumu da dikkate alınarak, bu bölgedeki deniz haydutluğu eylemlerini, kontrol altına almak amacıyla, uluslararası toplum mücadeleye başlamıştır. Somali açıklarındaki deniz haydutluğu eylemlerinin sıra dışı yapısı itibariyle uluslararası hukuk, haydutların yakalanması ve sonrasında yargılanması konusunda, çeşitli sorunlarla karşılaşmıştır. BM Güvenlik Konseyi'nin duruma müdahil olup, konuya özel olarak aldığı bir takım önlemler ile bu durum bir nebze olsun çözülme yoluna girmiştir. Bu çalışmada, deniz haydutluğu kavramı ve uluslararası andlaşmalardaki yeri üzerinde durulurken, aynı zamanda Somali bölgesindeki deniz haydutluğu sorunu incelenecektir.en_US
dc.description.abstractBecause sea piracy has become a threat to sea security after a long time, interests of governments, academicians and the practitioners for this subject has increased. Attacks are more often in Aden Bay and near Somalia's coastline. As a failed state, When Somalia's unsuccesfull and insufficient conditions are taken into considideration, international society in this area has started a fight against piracy. Because the attacks near Somalin coastline are extraordinary, international alliances and international law faced various problems about catching the pirates and judging them. After United Nations Security Counsel's intervention and the specific precautions they took, this situation has been solved to a degree. In this study, while the concept of sea piracy and its place in the international alliances is being examined at the same time sea piracy in Somalia region will be further analyzed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInternational Lawen_US
dc.subjectLaw of the Seaen_US
dc.subjectPiracyen_US
dc.subjectSomaliaen_US
dc.subjectUluslararası Hukuken_US
dc.subjectDeniz Haydutluğuen_US
dc.subjectSomalien_US
dc.subjectDeniz Hukukuen_US
dc.titleUluslararası Hukukta deniz haydutluğu ve Somali örneğien_US
dc.title.alternativePiracy in International Law and Somali̇a exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record