Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHumiston, Kim Raymond
dc.contributor.authorVeziroğlu, Fatma Nazlı
dc.date.accessioned2019-07-10T11:45:40Z
dc.date.available2019-07-10T11:45:40Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/292
dc.description.abstractGünümüz modern eğitim sistemi incelendiğinde, yaygın bağlamda geleneksel öğretmen merkezli yabancı dil öğretiminin yerini öğrenci merkezli öğretim sistemi almaya başlamıştır. Zekâ kavramanın kısıtlı, yetersiz bir şekilde standartlaştırılarak oluşturulmuş testlerle ölçülebileceğini, yabancı dil eğitiminde çoğunlukla sözel, ders kitabına dayalı çalışmaların gerekli olduğunu savunan düşüncelerin yerini daha birey merkezli çağdaş yaklaşımlar almaya başlamıştır. Günümüzde eğitim üzerine çalışan çok sayıda araştırmacı, her bireyin farklı seviyelerde ve farklı bağlantılarla işleyen çeşitli zekâ adı verilen zihinsel yeteneklere sahip olduğunu öne süren, Çoklu Zekâ Kuramını benimsemekte ve eğitim öğretim süreçlerine entegrasyonun faydalarından bahsetmektedir. Bu bağlamları göz önüne alarak, yabancı dil eğitim öğretim sürecinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi adına, mesleki İngilizce sınıfı öğrencilerimin derse katılımını arttırmak için geleneksel ve kalıplaşmış ders kitabı kullanımına ve öğretmen odaklı eğitimin yerine, çoklu zekâ kuramının temellerine dayalı ve edebi metin kullanımının faydalarına önem veren bir eğitim öğretim sistemi tasarlamaya, uygulamaya çalıştım. Bu eylem araştırması çalışmamda çoklu zekâ kuramına ve edebi metin kullanımına odaklanan bir ders programı oluşturulduğunda ve uygulandığında öğrencilerin derse katılımlarına nasıl etki ettiğini göstermeye çalıştım.en_US
dc.description.abstractWhen carefully observed, there is a common transition from teacher centered education to student centered education in today?s modern education system. Teaching methods which support that concept of intelligence can be assessed by limited, inefficiently standardized tests and conventional teaching methods which give over emphasis on the linguistic skills and the usage of course books in foreign language teaching are replaced by more modern and learner centered approaches. Nowadays, many educators who study on the education field adopt multiple intelligence theory, suggesting every learner posses all different levels of intelligences which function uniquely and they also support the integration of multiple intelligence theory into teaching by stating the various advantages of it. In means of these, I tried to design and implement a new course design based on the features of multiple intelligence theory and advantages of using literature instead of implementing conventional, stereotyped teaching method to increase my students? class participation level in business English classes by enhancing the quality of learning and teaching processes. In this action research study, I aimed to portray the positive impacts of integrating multiple intelligence theory into teaching and using literature in business English classes on students? class participation level.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMesleki İngilizceen_US
dc.subjectDerse Katılımen_US
dc.subjectÇoklu Zekâ Kuramıen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectBusiness Englishen_US
dc.subjectClass Participationen_US
dc.subjectMultiple Intelligence Theoryen_US
dc.subjectLiteratureen_US
dc.titleThe ways of increasing students' participation level in business english classes: Integrating multiple intelligence theory into teaching and using literatureen_US
dc.title.alternativeMesleki İngilizce sınıflarında öğrencilerin derse katılımlarını arttırmanın yolları: Çoklu zekâ kuramının öğretime entegrasyonu ve edebiyat kullanımıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record