Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHumiston, Kim Raymond
dc.contributor.authorEren, Ömer
dc.date.accessioned2019-07-10T11:13:00Z
dc.date.available2019-07-10T11:13:00Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/290
dc.description.abstractWeb 2.0 araçlarının kullanımındaki şaşkınlık yaratan düzeydeki artış, araştırmacıları bu potansiyelin eğitim amaçlı kullanımını da göz önünde bulundurmaya itmiştir. Mevcut literatürdeki çalışmalar çoğunlukla öğrencilerin Web 2.0 kullanımlarına ilişkin tutumlarını incelemektedir. Bu çalışmada Web 2.0 araçlarının geleneksel sınıf ortamına destek olarak kullanılabilirliğini araştırmak amaçlanmıştır. Mevcut çalışma Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek okulundaki öğrencilerin kelime bilgilerini Web 2.0 araçları kullanarak geliştirmeyi incelemiştir. Bu çalışma deneysel bir çalışma olup yarı-yapılandırılmış mülakatlar ve alan notlarıyla desteklenmiştir. 2012-2013 akademik yılında yapılmış ve üç ay sürmüştür. Araştırmacı, A seviyesindeki öğrencilerden (Avrupa Ortak Dil Pasaportuna göre A1-A2) oluşan bir kontrol ve deney grubu belirlemiştir. Öğrencilerin dönem içerisinde görecekleri kelimelerden oluşan bir ön-test hazırlanarak hem kontrol hem de deney grubuna uygulanmıştır. Her iki grupta ilgili kelimeleri öğrenmek için aynı müfredatı takip etmiş, ancak deney grubuna Web 2.0 araçları kullanılarak desteklenmiş ve alan notları tutulmuştur. Çalışmanın bitiminde her iki gruba da son-test uygulanmıştır ve sonuçlar Bağımsız Örneklem t-test ile analiz edilmiştir. Son-test?in akabinde 18 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Test analizleri, her iki grupta da gelişme olduğunu, fakat deney grubunun ortalamasının daha yüksek olduğunu ve bu farklılığın istatistiksel olarak önemli olduğunu göstermiştir. Bulgular, bu araştırmanın uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin Web 2.0 araçlarını eğitim amaçlı kullanımına ilişkin tutumları olumludur.en_US
dc.description.abstractThe astonishing rise in the use of Web 2.0 tools has led researchers to consider their potential for educational purposes. Current studies in literature mostly deal with descriptions of students' attitudes towards the reasons of the use of Web 2.0 tools in general. This study aims to contribute to the field by investigating the feasibility of Web 2.0 tools as a supplement to the traditional classroom environment. The present research examined the use of Web 2.0 tools to improve students' vocabulary knowledge at Higher School of Foreign Languages, Gaziantep University. It is an experimental study supported with semi-structured interviews and field notes. The study was carried out during the spring semester of 2012-2013 academic span and lasted for three months. The researcher assigned one experimental and one control group randomly from Level A (A1-A2 according to the CEFR). A pre-test was created in order to measure students? vocabulary knowledge from upcoming vocabularies students were going to learn throughout the semester and it was applied to the groups. Both groups followed the same curriculum to learn the target vocabulary but the experimental group received a treatment by using various Web 2.0 tools and field notes were taken. At the end of the treatment, a post-test was applied to the groups and results were analysed with the Independent Samples t-test. Following the post-test, semi-structured interviews were conducted with 18 students in the experimental group. The analyses of the test results showed that both groups had gains but the mean of the experimental group was higher and this difference was statistically significant. Findings suggest that this research is viable and worth the effort. Also, almost all students have positive attitudes towards the educational use of Web 2.0 tools.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeneysel Araştırmaen_US
dc.subjectBilgisayar Destekli Dil Öğretimien_US
dc.subjectKelime Öğretimien_US
dc.subjectÖğrenci Tutumlarıen_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectWeb 2.0en_US
dc.subjectExperimental Researchen_US
dc.subjectComputer-assisted Language Learningen_US
dc.subjectVocabulary Teaching, Student Attitudesen_US
dc.subjectSocial Networkingen_US
dc.subjectWeb 2.0en_US
dc.titleEnhancing EFL students' vocabulary knowledge by using web 2.0 toolsen_US
dc.title.alternativeYabancı dili İngilizce olan öğrencilerin kelime bilgilerini web 2.0 araçları kullanarak geliştirmeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record