Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCanbay, Furkan
dc.contributor.authorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.date.accessioned2019-07-10T09:11:12Z
dc.date.available2019-07-10T09:11:12Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/281
dc.description.abstractİngiliz Dili Eğitimi bölümünde okuyan öğrenciler geleceğin öğretmen adaylarıdır. Eğitim ortamına ve akademik başarıya odaklanan psikologlar, eğitimciler ve araştırmacılar eğitim sürecinde bireysel farklılıklar yönünden en iyi eğitim etkisini verebileceklerini anlamaya çalışmaktadırlar (Marcela, 2015). Dolayısıyla, çalışmamızın amacı Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümündeki öğrencilerin akademik motivasyon ile duygusal zeka düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 225 katılımcı çalışmaya gönüllü olarak katıldı. Veriler kişisel bilgi formu, duygusal zeka değerlendirme ölçeği ve akademik motivasyon ölçeği ile toplanmıştır. Sonuçlar katılımcıların yüksek düzeyde duygusal zekaya ve akademik motivasyona sahip olduğunu gösterdi. Akademik motivasyon ve duygusal zeka arasında pozitif ve orta düzeyde ilişki bulundu. Duygularını yönetme, duyguların farkında olma ve empati alt-boyutları cinsiyet faktöründen etkilemektedir. Yaşın duygularını yönetme ve kendini motive etme alt-boyutları üzerinde bir etkisi vardır. Sınıf faktörü kendini motive etme, duygularının farkında olma ve duygularını yönetme alt-boyutlarını etkilemektedir. Ancak, cinsiyet, yaş ve sınıf akademik motivasyonda etkili değildir. Anahtar Kelimeler: Akademik motivasyon, duygusal zeka, öğretmen adaylarıen_US
dc.description.abstractStudents who study in English Language Teaching department are teacher candidates of the future. Psychologists, educators and researchers who focus on the learning environment and the academic achievement, try to understand how they can provide the best effect of education in terms of individual differences in the process of education (Marcela, 2015). Thus, the purpose of our study is to investigate the relationship between academic motivation and emotional intelligence of ELT students at Atatürk University. 225 participants joined the study voluntarily. The data were gathered through personal information form, emotional intelligence evaluation scale and academic motivation scale. The results indicated that the participants have high levels of emotional intelligence and academic motivation. A positive and moderate relationship was found between emotional intelligence and academic motivation. MSE, EAW and EM sub- dimensions are affected by gender factor. Age has an impact on MSE and SM sub-dimensions. Students' education year factor influenced SM, EAW and MSE sub-dimensions. However, gender, age and education year are not influential in academic motivation. Key Words: Academic motivation, emotional intelligence, teacher candidates.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkademik motivasyonen_US
dc.subjectduygusal zekaen_US
dc.subjectöğretmen adaylarıen_US
dc.subjectAcademic motivationen_US
dc.subjectemotional intelligenceen_US
dc.subjectteacher candidatesen_US
dc.titleAn investigation of the relationship between academic motivation and emotional intelligence levels of ELT students at a university in Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiye'de bir üniversitedeki İngiliz dili eğitimi öğrencilerinin akademik motivasyon ile duygusal zeka düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record