Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYumru, Hülya
dc.contributor.authorSevil Oktay, Ece
dc.date.accessioned2019-07-10T08:44:06Z
dc.date.available2019-07-10T08:44:06Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/277
dc.description.abstractGörsellerin birçok açıdan öğrencilerin öğrenme sürecini zenginleştirmede etkili olduğu yaygın bir görüştür. Karikatürlerin anlamlı bir bütün oluşturan birbiriyle ilişkili görseller serisini içerdiğini göz önünde bulundurduğumuzda, karikatürleri dil derslerine dahil etmek çok avantajlı olabilir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı karikatürleri kullanarak nasıl İngilizce dersi düzenleyip yürüteceğimizi bildirmek ve İngilizce derslerinde karikatür kullanımına karşı öğrenci tutumlarını anlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için, dersin amaçlarına uygun olarak hazırlanmış karikatürler ve aktiviteleri sağlamak için 7 haftalık ders planı hazırlanmıştır. Bu çalışma İstanbul'da Gazipaşa İlkokulu'nda 36 tane dördüncü sınıf öğrencisi ile eylem araştırması olarak yürütülmüştür. Temel amaç, (1) genç öğrencilere İngilizce öğretmek için karikatürlerden nasıl yararlanılabilir? ve (2) öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizce öğretilen sınıflarda karikatür kullanılmasına karşı tutumları nelerdir? sorularına cevap bulmaktır. Bu sorular dikkate alınarak iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Böylelikle, öğretmen 7 hafta boyunca her İngilizce dersinin sonunda günlük tutmuştur. Bunlara ek olarak, daha fazla veri elde etmek için, 12 öğrenciyle her dersin sonunda görüşme yapılmıştır. Bu nitel bir çalışma olduğundan, veri toplama materyalleri kullanarak elde edilen bulgular tümevarımsal analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular, ders amaçlarına ve öğrencilerin ihtiyaçlarına, dil yeterlilik düzeylerine göre düzenlenen karikatür ve aktivitelerin öğrencilerin okuduğunu anlamasını ve motivasyonunu arttırma, kelime bilgilerini ve genel kültürlerini geliştirme, ve öğrencilerin iletişimsel becerilerini arttırma bakımından etkili olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractIt is a common view that visuals are effective in enhancing the students' learning process from several aspects. Considering that comics include a series of visuals correlating with each other, which constitute a meaningful whole, it can be quite advantageous to incorporate comics in the language lessons. In this respect, the scope of this study is to present how to design and conduct an English lesson through the use of comic strips and to find out the students' attitudes toward the use of comics in English lessons. To achieve this, a 7-week lesson plan was designed to provide comics and activities, which were prepared according to the objectives of the lesson. This study was hold with 36 fourth grade students at Gazipaşa Primary School in İstanbul, Turkey as an action research. The key aim is to find the answers for the research questions, which are (1) how can I use comic strips in teaching English to young learners? and (2) what are the students' attitudes toward the use of comic strips in the EFL classrooms? Regarding these questions, two different data tools were used. Thus, the teacher kept diaries right after each English lesson throughout 7 weeks. In addition, at the end of each lesson, an interview was conducted with 12 students to acquire more data. As it was a qualitative study, the findings from the data collecting tools were analyzed by inductive data analysis. The findings indicated that comics and the activities, which were arranged according to the objectives of the lesson, the language proficiency level of the students and their needs, were quite effective in terms of increasing the students' reading comprehension and motivation, improving their general and vocabulary knowledge, and increasing the students' communicative competence.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKarikatürleren_US
dc.subjectİletişim Becerilerien_US
dc.subjectOkuduğunu Anlamaen_US
dc.subjectMotivasyonen_US
dc.subjectComicsen_US
dc.subjectCommunicative Competenceen_US
dc.subjectReading Comprehensionen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.titleIntegrating comics into English lessonsen_US
dc.title.alternativeKarikatürleri İngilizce derslerine dahil etmeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record