Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYumru, Hülya
dc.contributor.authorUlum, Ömer Gökhan
dc.date.accessioned2019-07-09T13:04:58Z
dc.date.available2019-07-09T13:04:58Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/249
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, devlet okullarında çalışan İngilizce öğretmenlerinin hizmet içi gelişim programlarıyla ilgili görüşlerini anlamak ve bu öğretmenleri hizmet içi gelişim programları almaya zorlayan faktörleri belirlemek ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya devlet okullarında çalışan 100 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın verisi anket ile toplanmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi devlet okullarında çalışan İngilizce öğretmenlerinin hizmet içi gelişim aktivitelerinin kurumsal ve bireysel gelişimlerine yararlı katkılarda bulunduğuna inandıklarını ortaya çıkardı. İlaveten, bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişimlerin İngilizce öğretmenlerinin hizmet içi gelişim programlarına katılmalarını gerekli kılan temel faktörler olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aims of this study are to figure out the EFL state school teachers? perceptions on in-service teacher development programs, to determine the factors that force the EFL state school teachers to attend in-service development programs and to reveal the fields that need to be improved. The participants of the study were 100 EFL teachers working in state schools. The data was gathered through using a questionnaire. The gathered data was analyzed by using mean scores and standard deviation. The analysis of the obtained data revealed that the EFL state school teachers believe in-service development activities have beneficial contributions for their organizational and individual improvements. Furthermore, it has been seen that ??scientific, technological and social developments?? is the primary grounded factor that causes the teachers to get in-service development programs.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjecthizmet içi öğretmen gelişim programlarıen_US
dc.subjectÖğretmen gelişimien_US
dc.subjectin-service teacher development programsen_US
dc.subjectTeacher developmenten_US
dc.titleMilli Eğitim Bakanlığında çalışan İngilizce öğretmenlerinin hizmet içi öğretmen gelişim programları hakkındaki görüşlerien_US
dc.title.alternativeEfl state school teachers? perceptıons on ın-servıce teacher development programs ın the Turkısh educatıonal systemen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record