Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.contributor.authorZaimoğlu, Senem
dc.date.accessioned2019-07-09T11:41:03Z
dc.date.available2019-07-09T11:41:03Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/241
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Üniversitenin Hazırlık Okulu Bölümündeki öğretmenlerinin ve öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin kavrayışlarını araştırıp belirlemektir.Her bir grup için düzenlenen araştırma gereçleri kullanılarak, öğretmenler ve öğrenciler demografik bilgilerini, ölçme ve değerlendirme sürecinde uyguladıkları yöntemleri girmişlerdir. Veri toplama sürecinde, araştırmacılar tarafından Türkçe'ye uyarlanan Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Kavrayışları ölçeğinin 27 maddelik kısaltılmış haliyle Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Kavrayışları ölçeğinin uyarlanmış hali olan Öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Kavrayışları kullanılmıştır. Açıklayıcı Faktör Analizi sonuçları ölçeklerin aslına benzer yapıda olduğunu ve dört faktörden oluştuğunu göstermektedir. Faktör isimleri ölçeğin aslına uygun bir şekilde öğretmenler için Öğrenci Sorumluğu, Okul Sorumluluğu, Gelişim ve Önemsizlik, öğrenciler için ise Önemsizlik, Gelişim, Toplumsal Fayda ve Dışsal Yükleme olarak isimlendirilmiştir. Gruplar arasında istatistiksel olarak önemli farklar olup olmadığını incelemek için çoklu varyans analizi kullanılmıştır.Öğretmenlerin meslekteki hizmet yılları, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki kavrayışları üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açmamıştır.Ancak, öğretmenlerin cinsiyetleri ve eğitim seviyeleri Okul Sorumluluğu hakkındaki kavrayışları üzerinde, mezun oldukları yükseköğretim kurumları ise öğretmenlerin Gelişim hakkındaki kavrayışları üzerinde farklılığa yol açmıştır.Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki kavrayışları göz önünde bulundurulduğunda, çoklu varyans analizine göre, öğrencilerin mezun oldukları okulun ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki kavrayışları üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açmadığı gözlenmiştir.Fakat öğrencilerin cinsiyetleri Önemsizlik hakkındaki kavrayışları üzerinde farklılığa yol açmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to study and investigate teachers and students conceptions of assessment in a university EFL Preparatory School context. Using survey instruments designed for each group, teachers and students provided demographic information about themselves and their conceptions of assessment practices. Data were gathered through the short version of Teacher Conceptions of Assessment Scale (TCoA-IIIA), which had 27 items and Student Conceptions of Assessment Scale (SCoA), which was the adapted form of TCoA. A total of 400 students enrolled at Çağ University Preparatory Department and 31 teachers teaching at Çağ University Preparatory Department completed the questionnaires. The Exploratory Factor Analysis results revealed that there were four factors in the scale affecting teachers conceptions of assessment, namely Student Accountability, School Accountability, Improvement, and Irrelevance as in the original scale of TCoA. There were also affecting students conceptions of assessment, specificically Irrelevant, Affect/Social Benefit, External Attributions and Improvement as in the original scale of SCoA.A Multivariate Analysis of Variances with Pillai's Trace test was employed to investigate whether the significant differences among dependent variables across independent variables existed both for teachers and students. The findings of Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) with Pillai's Trace test indicated that years of teaching experience did not make any significant difference in teachers conceptions of assessment. However, teachers gender and education level showed a significant difference in the conception of School Accountability. The undergraduate institution teachers graduated from did have a significant difference in their conception of Improvement. When student conceptions of assessment were taken into consideration, it was observed that the type of school they graduated from did not have a significant difference in their conceptions of assessment according to the findings of Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). However, there was a significant difference based on gender in students conception of Irrelevance.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖlçme ve Değerlendirmeen_US
dc.subjectGeleneksel Değerlendirmeen_US
dc.subjectKavrayışen_US
dc.subjectAlternatif Değerlendirmeen_US
dc.subjectBiçimlendirici Değerlendirmeen_US
dc.subjectGenel Değerlendirmeen_US
dc.subjectKavrayışen_US
dc.subjectSummative Assessmenten_US
dc.subjectAlternative Assessmenten_US
dc.subjectTraditional Assessmenten_US
dc.subjectFormative Assessmenten_US
dc.subjectConceptionen_US
dc.subjectAssessmenten_US
dc.titleTeachers' and students' conceptions of assessment in a university EFL preparatory school contexten_US
dc.title.alternativeÜniversitenin hazırlık okulu bölümündeki öğretmenlerinin ve öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin kavrayışlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record