Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.contributor.authorYıldız, Özlem
dc.date.accessioned2019-07-09T10:42:30Z
dc.date.available2019-07-09T10:42:30Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/231
dc.description.abstractBir dil becerisi olarak konuşma, her zaman yabancı dil eğitimcileri ve öğrenenleri için önemli bir yere sahiptir. Bunun sebebi belki de bir yabancı dili konuşmadaki başarının o yabancı dildeki genel başarı için bir gösterge olarak kabul edildiği gerçeğidir. Konuşma becerisi en önemli dil becerilerinden biri olarak kabul edilir, ancak değerlendirilmesi de en zor olan beceridir. Bu nedenle en uygun konuşma becerisi değerlendirilme yolları birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmanın ana amacı Zirve Üniveristesi Hazırlık Okulu'nda uygulanan konuşma becerisi final sınavının problemli noktalarının olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu amaca ulaşmak için sınavın içerik geçerliliği ve sınavı değerlendirenler arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Bunlara ek olarak, öğrenci ve öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler sonucunda sınav hakkındaki görüşler ve öneriler elde edilmiştir. Çalışmaya Zirve Üniversitesi Hazırlık Okulu'dan 15 öğrenci ve 10 öğretim elemanı katılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler sınavın zayıf noktalarının tespit edilmesi ve bu noktaların iyileştirilmesi için öneri getirmek üzere kullanılmıştır. Çalışma sonucunda konuşma becerisi final sınavının içerik geçerliliği vasfına sahip olmadığı saptanırken, değerlendiriciler arasındaki tutarlılığın ise yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğretim elemanları ve öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler kullanılarak Zirve Üniversitesi Hazırlık Okulu konuşma becerisi final sınavının iyileştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractSpeaking as a language skill has always been important both for foreign language educators and learners. The reason for this may be the fact that the success in speaking a foreign language is considered as an indicator for success in that language. However, although speaking ability is one of the most important skills, it is also the most difficult skill to assess. Therefore, appropriate ways for assessing speaking skill has been one of the most common research issues in this field. The main purpose of this study is to investigate whether or not the speaking component of final exam at Zirve University Preparatory School has any problematic areas. In order to reach this aim content validity and inter-rater reliability of the exam are examined. Moreover, the ideas and suggestions about the exam were gained by interviews held with the students and the instructors. The participants of the study are 15 students and 10 teachers of Zirve University Preparatory School. Interviews conducted with the participants are used to gather data for identifying the weak points of the exam and suggesting appropriate and better ways to do the speaking exam. It was found out that although the exam was discovered not to have content validity, the inter-rater reliability of the exam was satisfactory. Furthermore, using the participants? opinions and recommendations gathered from the interviews, ways for a better speaking assessment procedure for Zirve University Preparatory School was suggested.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.subjectAssessmenten_US
dc.subjectSpeaking Assessmenten_US
dc.subjectValidityen_US
dc.subjectKonuşma Becerisi Değerlendirmeen_US
dc.subjectGüvenilirliken_US
dc.subjectDeğerlendirmeen_US
dc.subjectGeçerliliken_US
dc.titleAn analysis of the final speaking exam at an English preparatory school in Turkeyen_US
dc.title.alternativeBir Türk üniversitesi hazırlık okulunun konuşma becerisi final sınavı değerlendirmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record