Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozkaya, Ayşe Bahar
dc.date.accessioned2021-05-04T17:29:29Z
dc.date.available2021-05-04T17:29:29Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-10-21
dc.identifier.citationBozkaya, Ayşe Bahar.(2020).Exploring the use of negotiation skills through creative drama for young learners: A case study.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1562
dc.description.abstractThis descriptive case study aims to explore the contribution of creative drama for young learners in terms of the use of negotiation skills in an English as a foreign language classroom in a state primary school. This case study was conducted with 24 participants who were 4th-grade students in a state primary school. To collect data, an observation checklist, field note, and student journals were used. Observation checklists were used to find out the contribution of creative drama for young learners to use negotiation skills. Additionally, field notes were used to report participants' learning experiences concerning the contribution of creative drama in terms of the use of negotiation skills during the conversations. Furthermore, student journals were used to reveal participants' feelings about creative drama activities. Descriptive analysis was fulfilled to analyze the quantitative data and qualitative data. The results obtained from the observation checklists indicated that the negotiation skills were used heavily through creative drama. Moreover, field notes demonstrated the contribution of creative drama in terms of participants' use of negotiation skills. Furthermore, student journals also provided shreds of evidence for the positive contribution of creative drama in terms of the use of negotiation skills. To conclude, data results obtained from this study revealed that creative drama contributed to participants' negotiating meaning and managing interaction in communication in a foreign language classroom.en_US
dc.description.abstractBu betimsel vaka çalışması, bir devlet ilkokulundaki bir İngilizce yabancı dil sınıfında, yaratıcı dramanın çocuklar için müzakere becerilerinin kullanımı açısından katkısını araştırmayı amaçlar. Bu vaka çalışması, bir devlet ilkokulunda 4. sınıf öğrencileri olan 24 katılımcı ile yürütüldü. Veri toplamak amacıyla, gözlem kontrol listesi, alan notları ve öğrenci günlükleri kullanıldı. Gözlem kontrol listeleri, yaratıcı dramanın çocuklarda müzakere becerilerinin kullanımı için katkısını keşfetmek amacıyla kullanıldı. Ek olarak, alan notları, katılımcıların, konuşmalar boyunca, müzakere becerileri açısından yaratıcı dramanın katkısı ile ilgili deneyimlerini rapor etmek için kullanıldı. Ayrıca, öğrenci günlükleri katılımcıların yaratıcı drama aktiviteleri ile ilgili duygularını ortaya çıkarmak için kullanıldı. Nicel ve nitel veriyi analiz etmek için betimsel analiz yürütüldü. Gözlem kontrol listelerinden elde edilen sonuçlar, yaratıcı drama ile müzakere becerilerinin yoğunlukla kullanıldığına işaret etti. Dahası, alan notları yaratıcı dramanın, katılımcıların müzakere becerileri kullanımı açısından katkısını gösterdi. Ayrıca, öğrenci günlükleri, müzakere becerilerinin kullanımı açısından yaratıcı dramanın olumlu katkısını gösterecek kanıtlar sağladı. Sonuç olarak, bu çalışmadan elde edilen veriler, bir yabancı dil sınıfında yaratıcı dramanın, katılımcıların anlamı müzakere etmeleri ve etkileşimi yönetmelerine katkıda bulunduğunu ortaya çıkardı.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCreative dramaen_US
dc.subjectNegotiation skillsen_US
dc.subjectYoung learnersen_US
dc.subjectEnglish as a foreign language classroomen_US
dc.subjectYaratıcı dramaen_US
dc.subjectMüzakere becerilerien_US
dc.subjectÇocuklaren_US
dc.subjectBir yabancı dil olarak İngilizce sınıf ortamı. bir yabancı dil olarak İngilizce sınıf ortamıen_US
dc.titleExploring the use of negotiation skills through creative drama for young learners: A case studyen_US
dc.title.alternativeÇocuklar için yaratıcı drama yoluyla müzakere becerilerinin kullanımının araştırılması: Vaka çalışmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record