Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTingaz, Emre Ozan
dc.date.accessioned2021-03-17T17:39:35Z
dc.date.available2021-03-17T17:39:35Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-10-28
dc.identifier.citationTingaz, Emre Ozan.(2020).Spor bilimleri fakültesindeki sporcu öğrencilerde bilinçli farkındalık ve öz şefkatin incelenmesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1552
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesindeki sporcu öğrencilerde bilinçli farkındalık ve öz şefkat ilişkisini incelemektir. Bununla birlikte, mevcut katılımcılarda bilinçli farkındalık ve öz şefkatin cinsiyet, edinilen en yüksek sportif derece ve bireysel ya da takım sporcusu olma durumlarına göre anlamlı şekilde değişip değişmediğini araştırmaktır. Araştırmanın katılımcılarını Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesindeki sporcu öğrenciler oluşturmaktadır. 2019-2020 bahar yarıyılında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören toplamda 256 sporcu öğrenci kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcılar, psikiyatrik ilaç kullanmayan ve psikolojik destek almayan kişilerden oluşmaktadır. Sporcu öğrenciler 18-32 yaş aralığında ve yaş ortalamaları 21.74’tür (SS=4.04). Sporcuların 91’i kadın 146’sı ise erkektir. Araştırmada, kişisel bilgi formu ile birlikte sporcularda bilinçli farkındalığı ölçmek için Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği, öz şefkati ölçmek için ise Öz Şefkat Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 23.00 ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, bilinçli farkındalık toplam puanı ve farkındalık alt boyut puanı kadın sporcularda anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Bireysel ve takım sporcularında bilinçli farkındalığın alt boyutu olan farkındalık toplam puanı anlamlı şekilde kadın sporcularda daha yüksektir. Bilinçli farkındalığın alt boyutu yeniden odaklanma puan ortalaması bireysel sporcularda takım sporcularına göre anlamlı şekilde daha yüksektir. Türkiye derecesi elde etmiş sporcular herhangi bir derece elde vii edememiş sporculara göre bilinçli farkındalığın yargılamama alt boyutundan anlamlı şekilde daha yüksek puan almışlardır. Genel örneklemde, bireysel ve takım sporcularında bilinçli farkındalık, farkındalık ve yeniden odaklanma ile öz şefkat arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe present study aims to examine the relationship between mindfulness and selfcompassion in student-athletes at the faculty of sports sciences. It is also aimed to examine whether the mindfulness and self-compassion levels of the participants differ based on the variables of gender, best athletic record achieved, and the status of being an individual athlete or a team-sport athlete. The participants of the present study consist of student-athletes studying at Gazi University Faculty of Sports Sciences. A total of 256 student-athletes studying at Gazi University Faculty of Sports Sciences in the spring semester of the 2019-2020 academic year were selected convenience sampling and included in the study. The participants consist of individuals who do not take psychiatric medicine or receive psychological support. The student-athletes are within the age range of 18-32 with an age average of 21.74 (SD=4.04). 91 of the participants are female while 146 are male. In addition to a personal information form, the Mindfulness Inventory for Sport was used to measure the mindfulness levels of the participants while the SelfCompassion Scale was used to measure their self-compassion levels. The data obtained in the study were analyzed using SPSS 23.00. In these analyses, the female athletes had a significantly higher average in overall mindfulness and the awareness sub-scale compared to the male athletes. It was also found that the individual athletes had a significantly higher score average in the refocusing sub-dimension of mindfulness compared to the team-sport athletes. The athletes who set Turkish records had a significantly higher score average in the non-judgment sub-dimension of mindfulness compared to the athletes without any records. In the overall sample, it was found that ix there was a positive and significant relationship between self-compassion and mindfulness, awareness and refocusing in individual and team-sport athletes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilinçli farkındalıken_US
dc.subjectÖz şefkaten_US
dc.subjectÜniversiteli sporcularen_US
dc.subjectMindfulnessen_US
dc.subjectSelf-compassionen_US
dc.subjectStudent-athletes.en_US
dc.titleSpor bilimleri fakültesindeki sporcu öğrencilerde bilinçli farkındalık ve öz şefkatin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of mindfulness and self-compassion in student-athletes at the faculty of sports sciencesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record