Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkyıldız, Sevcan
dc.date.accessioned2020-11-04T08:33:51Z
dc.date.available2020-11-04T08:33:51Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-06-18
dc.identifier.citationAkyıldız, Sevcan.(2020).Yabancı dil olarak ingilizce öğretiminde öğrencilerin azim seviyeleri ve başarı arasındaki ilişki .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1451
dc.description.abstractAzim kavramının başarının bir yordayıcısı olarak tanınması, bu kavramı ön plana çıkarmıştır. Bu durum, başarının istenen çıktılardan biri olduğu yabancı dil öğrenimi alanı için de geçerlidir. Bu noktadan hareketle, öğrencilerin azim seviyelerinin araştırılması önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma öğrencilerin İngilizce öğrenimindeki azim seviyelerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin azim seviyeleri ve başarıları arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılması da bu çalışmanın bir diğer amacıdır. Bir vakıf üniversitesinin Yabancı Diller Okulunda okumakta olan 252 öğrencinin katılımıyla yürütülen bu çalışmada, katılımcılardan veri toplanılması için Yabancı Dil olarak İngilizce Öğretimi bağlamında azim seviyesini ölçen bir anket kullanılmıştır. Araştırma sorularının doğrultusunda, verilerin işlenmesi için betimsel ve korelasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kur seviyeleri, İngilizce'yi öğrenme geçmişleri, yaşları ve cinsiyetleri bakımından, azim seviyelerindeki farklılıkları analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları göstermiştir ki İngilizce öğreniminde öğrenciler kendilerini azimli bulmaktadır ve cinsiyet ve yaş etmenleri açısından öğrencilerin azim seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar mevcuttur. Çalışmada, İngilizce öğreniminde ilgi ile ilişkili olan azmin alt-bileşeni için azim ve başarı arasında korelasyon olduğu da bulunmuştur. Çalışmanın bulgularına ilişkin tartışmalar, literatürdeki diğer ilgili çalışmalar kapsamında gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe recognition of the concept of grit as a predictor of the success has made this concept come to the forefront. This is also true in the field of language learning in which the success is one of the desirable outcomes. From this point, exploring the level of grit that students have becomes important. Therefore, this study aims to reveal the grit levels of students in learning English. Moreover, investigating whether there is relationship between the grit levels and success of students or not is another objective of this study. In this study, which was carried out with the participation of 252 students studying at the Foreign Languages School of a foundation university, a questionnaire, which measures the level of grit in EFL context, was used to collect data from the participants. Within the scope of the research questions, descriptive and correlation analyses were computed to process data. In terms of the proficiency levels, years of English learning background, age and gender of the participants, the differences with respect to the grit levels were analyzed. The findings of the study revealed that the students consider themselves gritty in studying English, and some significant differences were found in terms of the grit level of students with respect to gender and age. It was also found that there was a correlation between the level of grit and success for the sub-component of grit which is related to interest in learning English. The discussions regarding the results of this study were made within the scope of related studies in the literature.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGrit, language learning success, non-cognitive skillsen_US
dc.subjectNon-cognitive skillsen_US
dc.subjectLanguage learning successen_US
dc.subjectGriten_US
dc.subjectAzimen_US
dc.subjectYabancı dil başarısıen_US
dc.subjectbilişsel olmayan becerileren_US
dc.titleYabancı dil olarak ingilizce öğretiminde öğrencilerin azim seviyeleri ve başarı arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between students' grit levels and success in turkish efl contexten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record