Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKısacık, Hüseyin
dc.date.accessioned2020-09-23T09:19:51Z
dc.date.available2020-09-23T09:19:51Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-20
dc.identifier.citationKısacık, Hüseyin.(2020).Sosyal kimlik ve algılanan faydanın, tüketicilerin Instagram kullanım niyetleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi: Adana ili örneği.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1393
dc.description.abstractGeleneksel medyadan dijital medyaya geçişte yaşanılan değişimler kullanıcıların tutum ve davranışlarını da değiştirmiştir. Artan internet kullanımı sayesinde insanlar ve işletmeler arasındaki iletişim şeklinde de yenilikler meydana gelmiştir. Sosyal medya araçlarını kullanan kişiler artık birer içerik üreticisi konumunda olmakta, fikir ve düşüncelerini diğer kullanıcılarla paylaşabilmekte ve gündemde yaşanan olaylarda etkin rol oynamaktadır. Sosyal medya platformlarının aktif olarak kullanılması, kullanıcıların yeni insanlarla tanışarak sosyalleşmesine ve markaların sosyal medya hesapları üzerinden hedef kitlelerine ulaşarak reklam kampanyalarını, ürün tanıtımlarını ve promosyon haberleri gibi faaliyetlerini müşterilerine duyurabilmesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tüketiciler tarafından algılanan fayda ve sosyal kimliğin tüketicilerin Instagram kullanma niyetleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Veriler Adana ilinde yaşayan 325 kişiye uygulanan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket uygulaması yüzyüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi için SPSS 22.0 yazılım programından yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda algılanan faydanın ve sosyal kimliğin alt boyutundan biri olan bilişsel sosyal kimliğin tüketicilerin Instagram kullanma niyetini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe changes experienced in the transition from traditional media to digital media also changed the attitudes and behaviors of the users. Thanks to the increasing use of the Internet, innovations have also occurred in the form of communication between people and businesses. People who use social media tools are now content creators, can share their ideas and thoughts with other users, and play an active role in the events on the agenda. The active use of social media platforms helps the users to socialize by meeting new people and the brands to reach their target audience through their social media accounts and to announce their activities such as advertising campaigns, product promotions and promotional news to their customers. The purpose of this study is to reveal the effects of perceived benefit and social identity on consumers' intention to use Instagram. The data were collected through a questionnaire applied to 325 people living in Adana province. Survey application was carried out by face-to-face survey method. SPSS 22.0 software program was used for data analysis. As a result of the analysis, it was concluded that cognitive social identity, which is one of the sub-dimensions of perceived benefit and social identity, positively affects consumers' intention to use Instagram.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.subjectDijital pazarlamaen_US
dc.subjectInstagram kullanma niyetien_US
dc.subjectAlgılanan faydaen_US
dc.subjectSosyal kimliken_US
dc.subjectSocial mediaen_US
dc.subjectDigital marketingen_US
dc.subjectIntention to use Instagramen_US
dc.subjectPerceived usefulnessen_US
dc.subjectSocial identityen_US
dc.titleSosyal kimlik ve algılanan faydanın, tüketicilerin Instagram kullanım niyetleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi: Adana ili örneğien_US
dc.title.alternativeDetermination of the effect of social identity and perceived benefit on the Instagram usage of consumers: Adana province exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record