Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDelibalta, Makbule Asya
dc.date.accessioned2020-09-23T09:19:27Z
dc.date.available2020-09-23T09:19:27Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-06-16
dc.identifier.citationDelibalta, Makbule Asya.(2020).The relationship between mindset and causal attribution in the EFL context .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1390
dc.description.abstractThis quantitative study aims to explore the relationship between mindset and causal attribution and to investigate agents of having fixed and growth mindset in the EFL context at a foundation university in Turkey. The data were collected through Mindset Quiz which includes 20 items, Achievement Attributions Questionnaire including 23 items and Demographic Questionnaire. Turkish versions of the scales were utilized during this phase. This study was carried out in the School of Foreign Languages at Çağ University in 2019-2020 academic years, with 380 participants. The data analyzed by Descriptive Statistics, T-test, and Pearson Correlation using SPSS 22.0. The findings revealed that there was a weak but positive correlation between mindset and success attribution whereas there was a significant but negative correlation between mindset and failure attribution. In addition, students attributed their success to good rapport with their lecturers and they mostly attributed their failure to lack of attention. Besides, most of the students had growth mindset with fixed ideas. It was found out that participants believe the intelligence is malleable and instable, yet they also have hesitation and stereotypes. Moreover, there was a statistically significant relationship between type of mindset and gender, proficiency level, learning from the mistakes, having a family member who knows a foreign language, positive attitudes towards learning English, considering oneself successful in learning English, and success and failure attribution.en_US
dc.description.abstractBu nicel çalışma İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenildiği ortamda zihniyet ve nedensel yükleme arasındaki ilişkiyi keşfetmeyi ve sabit düşünce tarzı ve gelişme düşüncesi tarzına sahip olmanın etkenlerini incelemeyi amaçlamıştır. Veriler demografik anket, 20 madde içeren Mindset Quiz ve 23 maddeden oluşan Başarı Atıfları Anketi ile toplanmıştır. Ölçeklerin katılımcıların ana dili olan Türkçe versiyonu uygulanmıştır. Bu çalışma 2019-2020 akademik yılında, 380 katılımcıyla Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleştirilmiştir. Veriler, SPSS programı üzerinde betimsel istatistik, t testi ve Pearson korelasyon yöntemleriyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, zihniyet ve başarısızlık atıfları arasında anlamlı fakat zayıf bir ilişki varken, zihniyet ve başarı atıfları arasında zayıf fakat pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, öğrenciler başarılarını öğretmenleriyle aralarındaki iyi ilişkiye atfederken, başarısızlıklarını sınav anındaki dikkatsizliğe atfetmiştir. Bunun yanı sıra, katılımcıların çoğu sabit düşünce fikri içeren gelişme düşünce tarzına sahiptir. Katılımcılar zekanın biçimlendirilebilir ve sabit olmadığına inanmaktadır, ancak bazı basmakalıp önyargılara ve endişelere sahiptir. Ayrıca, zihniyet ve cinsiyet, yeterlilik seviyesi, hatalarından öğrenme, yabancı bir dil bilen aile üyesine sahip olma, İngilizce öğrenmeye yönelik pozitif tutumlar, kendini İngilizce öğrenmede başarılı görme ve nedensel yüklemeler arasında anlamlı derece farklılık vardır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMindseten_US
dc.subjectGrowth mindseten_US
dc.subjectFixed mindseten_US
dc.subjectCausal attributionen_US
dc.subjectZihniyeten_US
dc.subjectGelişme düşüncesi tarzıen_US
dc.subjectSabitlenmiş düşünce tarzıen_US
dc.titleThe relationship between mindset and causal attribution in the EFL contexten_US
dc.title.alternativeİngilizceyi yabancı dil olarak öğrenme ortamında zihniyet ve nedensel yükleme arasındaki ilişkien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record