Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkca, Engin
dc.date.accessioned2020-03-03T07:31:04Z
dc.date.available2020-03-03T07:31:04Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-10
dc.identifier.citationAkca, Engin.(2020).Üstün zekâlı tanısı için başvuran ebeveynlerde mükemmeliyetçilik ve kaygı düzeyinin incelenmesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1332
dc.description.abstractBu çalışma Diyarbakır ilinde bilim ve sanat merkezi öğrenci seçim sürecine katılan öğrenci ebeveynlerinin sınav kaygıları ile mükemmeliyetçi tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma evreni, zekâ testine alınarak tanılama sürecine katılan olan 1.033 öğrencinin ebeveynlerinden oluşmaktadır. Araştırma evrenini oluşturan anne ve babaların sayısı toplamda 2.066 kişidir. İnceleme esnasında kartopu örneklem yöntemi kullanılmıştır. 301 kişiden müteşekkil katılımcılardan 160’ı çocuğun annesi 141’i ise çocuğun babasıdır. Veri toplama aracı olarak ise kişisel bilgi/anket formundan istifade edilmiş; ebeveyn sınav kaygısı ve APS mükemmeliyetçilik ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda uyumsuz mükemmeliyetçi tutuma sahip ebeveynlerin sınav kaygılarının en yüksek seviyede, uyumlu mükemmeliyetçi tutuma sahip ebeveynlerin ise sınav kaygılarının en düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Uyumlu mükemmeliyetçi tutuma sahip ebeveynlerin çocuklarından beklentileri daha gerçekçi iken, diğer ebeveynlerin çocuklarını “üstün zekâlı” olarak niteleme eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Mükemmeliyetçi kişilik özelliğinin ebeveyn sınav kaygısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştıren_US
dc.description.abstractThis study examines the relationship between examiner anxiety and perfectionist attitudes of student’s parents participating in science and art center student selection process in Diyarbakır province. The research area consists of the parents of 1.033 students who are taking the intelligence test and participating in the diagnostic process. The total number of parents who make up the research area is 2.066 people. Snowball sampling method was used to determine the sample of the study. Of the 301 participants, 160 are the mother of the child and 141 are the father of the child. Personal Information/Questionnaire Form, Parental Exam Anxiety Scale and APS Perfectionism Scale have been used as data collection tools. The analysis found that parents with incompatible perfectionist attitudes had the highest level of exam concerns, while parents with compatible perfectionist attitudes had the lowest level of exam concerns. While the expectations of parents with harmonious perfectionist attitude were more realistic, it was noticed that other parents tented to call their children as ‘super intelligent’. Concluded that perfectionist personality trait had a significant effect on parental exam anxiety.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEbeveyn sınav kaygısıen_US
dc.subjectÜstün zekâ etiketien_US
dc.subjectMükemmeliyetçiliken_US
dc.subjectParent exam anxietyen_US
dc.subjectGifted labeen_US
dc.subjectPerfectionismen_US
dc.titleÜstün zekâlı tanısı için başvuran ebeveynlerde mükemmeliyetçilik ve kaygı düzeyinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe examination the levels of anxiety and the perfectivity of student's parents whose students have been nominated to get the diagnosis of superior intelligence Yazar:ENGİN AKCAen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record