Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnan, İbrahim
dc.contributor.authorErdem, Rabia
dc.date.accessioned2019-12-30T06:36:33Z
dc.date.available2019-12-30T06:36:33Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-10-09
dc.identifier.citationErdem, Rahime.(2019).nsan kaynakları yöneticilerinin mülakat sürecindeki dinleme türlerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi örneği.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1281
dc.description.abstractYaşadığımız dönem içerisinde firma organizasyon yapısı dâhilinde en önemli faktörlerden biri “insan”dır. Bu sebeple önce personel yönetimi olarak başlayan yapılanma zaman içerisinde insan kaynakları yönetimine evrilmiştir. Doğru iş için doğru insanı seçmek insan kaynakları yönetiminin yetki alanına girmektedir. İşe alım sürecinde firmanın stratejik yapısına uygun adaylar tercih edilmektedir. Bu adayların seçiminde ise tercih edilen ve sık kullanılan yöntemlerden biri mülakatlardır. İşe alım sürecinde gerçekleştirilen mülakatların adayı iyi değerlendirmesi, iş için uygunluğunu doğru ölçebilmesinin yanı sıra mülakatçının da iyi ve etkin bir dinleyici olması gerekmektedir. Günümüzde en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de etkili dinlemektir. Etkin dinlemeyi bir araya getiren pek çok unsur ve dinleme türü bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) yer alan firmaların insan kaynakları yöneticilerinin mülakat sürecindeki dinleme türlerinin demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Veriler AOSB’de yer alan 303 insan kaynakları yöneticisi ile anket formu aracılığıyla toplanmış ve bir istatistik programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda demografik özelliklerin dinleme türlerine ait boyutlar üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Dört boyut içerisinde toplanan dinleme türlerinden yalnızca ilişkisel ve etkileşimsel dinleme boyutlarında farklılaşma olduğu görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimien_US
dc.subjectİşe Alım Sürecien_US
dc.subjectİnsan Kaynaklarıen_US
dc.subjectMülakatlaren_US
dc.titleİnsan kaynakları yöneticilerinin mülakat sürecindeki dinleme türlerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi örneğien_US
dc.title.alternativeAn examination of listening styles of human resources managers in the interview process in terms of demographic variables: Adana Haci Sabanci Organized Industrial Zone exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record