Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzeltürkay, Eda Yaşa
dc.contributor.authorBozyiğit, Sezen
dc.contributor.authorÖzyörük, Deniz
dc.date.accessioned2019-11-07T09:38:30Z
dc.date.available2019-11-07T09:38:30Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationÖzeltürkay, Eda Yaşa, Bozyiğit, Sezen, Özyörük, Deniz.(2011).Y KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN SMS REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARI: MERSİN İLİNDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK PİLOT BİR ARAŞTIRMA.16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ,16,122-139.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1125
dc.description.abstractBu çalışmada, 1977-1994 tarihleri arasında doğan ve şu an Türkiye nüfusunun % 25’ini oluşturan Y kuşağının Kısa Mesaj Hizmetlerine yönelik tutumlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Cep telefonları gibi mobil araçların hızla yaygınlaşması, pazarlama için yeni bir iletişim mecrası ortaya çıkarmıştır. Günümüzde cep telefonları ile çoğunlukla kısa mesaj reklâmcılığı yapılmaktadır. Mersin ilinde yaşayan ve Y kuşağına dâhil olan 294 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen bu araştırmanın sonuçları cinsiyet değişkeni hariç, çoğunlukla önceki çalışmaları destekleyecek nitelikte çıkmıştır. Bu çalışmada cinsiyet bakımından anlamlı bir sonuç çıkmamıştır. Çalışmadaki hipotezleri test etmek için t testi, Pearson ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca tutum boyutlarını ortaya çıkarmak için Faktör analizi yapılmıştır. Genç tüketicilerin SMS reklâmcılığına karşı tutumlarını belirleyen boyutlar ise katkı sırasıyla, bilgilendirme, eğlence, kişiselleştirme ve suiistimal etme içerikli olarak belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractWe aimed to reveal the attitudes toward the Y generation (who were born between 1977&1994 years and is approximately equal to 25% of Turkey’s population) to the Short Message Services (SMS). The rapid expansion of mobile devices such as mobile phones lead to this new communication channel for marketing revealed. The data was gathered from students of Çağ & Mersin university. Analyzing 294 survey results support the previous studies results except gender variable. There is also no significant result for Age, income, and about their attitudes when they received. According to the data and its statistical background, the authors prefer factor analysis, Descriptive analysis and for validating the hypothesis t test, Pearson and Spearman tests were used. Their attitudes toward SMS advertising, contribute to determining the dimensions of informative, entertainment, personalized and corruption message. The results indicate that Y generation still do not like so much receiving those kinds of messages.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMobil pazarlamaen_US
dc.subjectSMS Reklamen_US
dc.subjectY kuşağıen_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectMobile marketing,en_US
dc.subjectSMS Advertisingen_US
dc.subjectY generationen_US
dc.titleY Kuşağı tüketicilerinin sms reklamlarına yönelik tutumları: mersin ilindeki üniversite öğrencilerinin tutumlarını belirlemeye yönelik pilot bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeY Generation Consumers’ Attitudes Toward SMS Advertisings: A Pilot Study on Determining of University Students in Mersinen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-0951-3588en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-9248-1371en_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.startpage122en_US
dc.identifier.endpage139en_US
dc.relation.publicationcategoryGazete Makalesi - Ulusalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record