Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzeltürkay, Eda Yaşa
dc.date.accessioned2019-11-07T09:36:53Z
dc.date.available2019-11-07T09:36:53Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationÖzeltürkay, Eda Yaşa.(2017). TÜKETİCİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: TÜRK AKILLI TELEFON KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.16. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 16,267-269.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1120
dc.description.abstractÖzellikle son yirmi yıllık süre zarfında pazarlama alanında çalışan akademisyenlerin ve uygulayıcıların da en çok tartıştığı konuların başında ilişkisel pazarlama kavramı yer almaktadır. Tüketici için değer yarat olgusuyla başlayan ve ilk olarak 1983 yılında Berry tarafından pazarlama alanına modern bir kavram olarak kazandırılan “ilişkisel pazarlama” yaklaşımı “ müşteri ilişkilerini, cezbetmek, sürdürme ve arttırmak” olarak ifade edilmiştir (Egan, 2011: 16). Tüketici ve firma için ortak paydada uzun dönemli ilişkiler inşa edebilmek için en önemli başarı anahtarı (Chi, vd.,2011: 422) olarak müşteri değerini yaratabilmek, sürdürebilmek ve çoğaltabilmek görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada öncelikle tüketici değeri kuramında yer alan tüketici değerinin boyutlarının marka sadakati üzerindeki etkisi akıllı telefon sahibi olan tüketici görüşleri çerçevesinde incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBrand loyaltyen_US
dc.subjectCustomer valueen_US
dc.subjectSmart phonesen_US
dc.subjectConsumeren_US
dc.titleTüketici değerinin müşteri sadakati üzerindeki etkisinin belirlenmesi: türk akıllı telefon kullanıcıları üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeDetermınıng the effect of consumer perceıved value on consumer loyalty: a research on turkısh smart phone usersen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal16. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-9248-1371en_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.startpage267en_US
dc.identifier.endpage269en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record