Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMustafa Tevfik Odman
dc.contributor.authorÖzer, Memet Turan
dc.date.accessioned2019-09-26T12:40:00Z
dc.date.available2019-09-26T12:40:00Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1085
dc.description.abstractTarihin her döneminde insan ilaca ihtiyaç duymuş ve gerektiğinde kullanmıştır. Ancak günümüzde adeta ilaçla birlikte yaşamaktadır. Bu nedenle hayatının da vazgeçilmez nesnelerinden biri haline gelmiştir. İlaç, üretim ilişkileri ve teknikleri ile birlikte, gelişmiş ve şekil değiştirmiştir. Endüstri devrimi ile seri üretim ile tanışmıştır. Günümüzde ilaç endüstrisi küresel ölçekte büyümüş ve çeşitlenmiştir. Bu çeşitlenme ile ilaç üretiminde birlikte tekelleşme meydana gelmiştir. Endüstri 4.0 ın getirdiği robot, yapay zeka ve özellikle nano teknoloji gelişmiştir. Bu gelişmeler kimya ve bağlamında ilaç endüstrisini etkilemiş ve geliştirmiştir. Bu gelişmeye rağmen, kişilerin ve ülkelerin sağlık giderleri bütçesinde önemli harcamalara neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ilaç araştırmaları ve insan üzerinde yapılan deney ve denemeler katı kurallara bağlanmıştır. Denetimlerde oldukça etkili biçimde yapılmaktadır. Bu nedenle de ilaç şirketleri insan üzerinde deney ve denemeleri, denetim olmayan ve yoksul ülkelerde yapmaktadırlar. Türkiye'de bu ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun için ülkemizde de insan üzerinde bilimsel deney ve tedavi amaçlı deneme suçları önem arzetmektedir. Bu bağlamda ceza hukuku kapsamında yetkinliği artıracak hukuki düzenlemeler, denetim sistemleri, tespit edilen suçlarda etkin mücadele yöntemleri planlanmalıdır. Ayrıca insan üzerinde bilimsel deney ve tedavi amaçlı denelemer konusunda tıp ve hukuk çevrelerinin, özellikle de toplumun farkındalığı atırılmalıdır. Çalışma ile ceza hukuk kapsamında ilaç ve insan üzerinde deney ve tedavi denemeleri konusu irdelenmektedir.en_US
dc.description.abstractIn every period of history, people needed medicine and used it when necessary. But nowadays, people lives with the medication. For this reason, it has become one of the indispensable objects of peoples' life. Along with the production relations and techniques the drug has been developed and deformed. With industrial revolution, it has met with mass production. Today, the pharmaceutical industry has grown and diversified globally. With this diversification, monopolization has been occurred in the production of drugs. Robots made by means of Industry 4.0, artificial intelligence and especially nano technology has been developed. These developments have influenced and developed the pharmaceutical industry in the context of chemistry. Despite this development, health expenditures of individuals and countries cause significant expenditures in their budget. In developed countries, drug research, experiments and trials on human beings have been rigidly regulated. The audits are done very effectively as well. As a consequence, pharmaceutical companies carry out experiments and trials on human beings in non-controlled and poor countries. Turkey is also among these countries. Therefore, in our country crimes related to scientific experimentation and therapeutic trials applied on human beings are considered to be important. In this context, legal regulations that will increase competence within the scope of criminal law, audit systems, effective combat methods should be planned. In addition, the awareness should be expanded about the scientific experiments and Therapeutic trial on human beings, especially among the society, in the fields of medicine and law. Hereby, drugs experiments and therapeutic trial on human beings in context of criminal law are examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİlaçen_US
dc.subjectAkıllcı ilaç kullanımıen_US
dc.subjectİnsan üzerinde bilimsel deneyen_US
dc.subjectKlinik araştırmaen_US
dc.subjectGönüllü deneken_US
dc.subjectDeneken_US
dc.subjectHelsinki bildirgesien_US
dc.subjectNurünberg ilkelerien_US
dc.subjectBiyoetien_US
dc.subjectTedavi amaçlı denemeen_US
dc.subjectBioethicsen_US
dc.subjectNurünberg principlesen_US
dc.subjectHelsinki declarationen_US
dc.subjectVolunteer subjecten_US
dc.subjectTest Subjecten_US
dc.subjectClinical researchen_US
dc.subjectTherapeutic trialen_US
dc.subjectScientific experiment on human beingsen_US
dc.subjectRational drug useen_US
dc.subjectDrugsen_US
dc.titleCeza hukuku kapsamında ilaç üretimi, insan üzerinde bilimsel ve tedavi amaçlı deneyen_US
dc.title.alternativeProduction of drugs within the context of criminal law-the scientific experiments and therapeutic trials on human beingsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record